Oulunkaaren talouden tasapainottamisen työ etenee

Oulunkaaren talouden tasapainottamisen ohjelma jatkuu, ja toiminnan kehittämis- ja säästökohteita etsitään syksyn tullen edelleen laajalla rintamalla. Tasapainottamisohjelmaa on elokuussa viety eteenpäin muun muassa henkilöstölle tarkoitetulla Kerro, kehitä, kasvata uutta -kampanjalla, jolla kartoitetaan eri yksiköiden ja tiimien tehokkaita käytäntöjä sekä etsitään kohteita, jotka kuormittavat ja vievät resursseja niin eri prosesseissa, toimintatavoissa kuin päivittäisessä arjessa. Kampanjalla pyritään löytämään kehitys- ja säästökohteita, jotka tehostavat toimintaa ja tuovat säästöjä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Tarkoitus on tehdä toiminnan kehittämistyötä yhdessä koko Oulunkaaren voimin ja näin viedä toimintaa tehokkaampaan suuntaan. Olemme iso organisaatio ja henkilöstöllä on paljon hiljaista tietoa asioista, siksi myös henkilöstön osallistaminen on tärkeää. Olemme ison muutoksen edessä, joten tarvitsemme uudenlaisia kehittämis- ja säästöideoita”, sanoo Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Elokuussa on jatkunut myös koko henkilöstöä koskeva YT-neuvotteluprosessi, josta Oulunkaaren yhtymähallitus teki päätöksen kesäkuussa. Neuvottelut alkoivat 11.8., jolloin pidettiin ensimmäinen YT-neuvottelukokous pääsopijajärjestöjen kanssa. Neuvottelussa käytiin läpi talouden tilannekuva ja linjattiin jatkoneuvotteluiden aikataulua. Seuraava YT-neuvottelukokous pidetään 28.8.2020.

”Kuten jo aiemmin sanottua, pyrimme yhdessä löytämään vapaaehtoisia keinoja talouden tasapainottamiseksi. Lomautukset, osa-aikaistamiset sekä irtisanomiset ovat viimesijaisia keinoja säästöihin. Koko talouden tasapainottamisen ohjelmassa tavoitteena on pysyvä muutos toimintatavoissa sekä menojen vähentäminen pysyvästi”, toteaa Leena Pimperi-Koivisto.

Yhtenä osana talouden tasapainotustyötä on valmistumassa myös Perlacon-konsulttiselvitys Oulunkaaren toiminnoista ja niiden kehityskohteista. Kokonaisuutenaan tasapainottamistyö jatkuu läpi vuoden, ja säästökohteita etsitään yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan muun muassa palveluiden asiakasmääriä sekä palvelujärjestelmän vastaavuutta kuntalaisten tarpeisiin. Myös myöhemmin syksyllä alkava henkilöstön työhyvinvointia edistävä Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke on osa talouden tasapainottamiseen tähtäävää työtä.

Oulunkaaren talouden tasapainottamisohjelma on aloitettu syksyllä 2019. Ohjelma käynnistyi vastauksena heikentyneeseen taloustilanteeseen, johon ovat vaikuttaneet muun muassa perhepalvelujen asiakkaiden palvelutarpeiden kasvu, ostopalvelukustannusten lisääntyminen, palkkaharmonisoinnin vaikutus sekä viimeisimpänä koronavirukseen varautuminen. Myös heikon suhdanteen ja verotulojen sekä valtionosuuksien pienentymisen rasittamalla kuntataloudella on yhteys Oulunkaaren taloustilanteeseen, sillä sote-palvelut muodostavat 50 – 60 prosenttia Oulunkaaren omistajakuntien budjetista.

Lisätietoja:

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari
P. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com

Juha Torvinen, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Oulunkaari
P. 050 388 1830, juha.torvinen@oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja. Kuntalaisia alueellamme on noin 26 000 ja työntekijöitä noin 1200.

Tärkeimmät arvomme ovat yhdessä tekeminen, vastuullinen omatoimijuus ja rohkea kehittäminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme laaja-alaiseen hyvinvointiin, alueelliseen vaikuttavuuteen sekä asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuuteen. Työssämme korostuvat hyvinvointityön yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen sekä asiakaslähtöiset lähipalvelut ja sähköisten palvelujen kehittäminen.

Visiomme on #mielekäselämäkotona.