Oulunkaari aloittaa YT-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi

Oulunkaaren kuntayhtymä aloittaa koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallitus päätti asiasta kokouksessaan eilen 17.6. Neuvotteluissa käsitellään kuntien yhteistoimintalain mukaisia asioita, kuten työn organisointiin, kunnan palvelurakenteeseen, kuntajakoon tai kuntien väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Työskentelyssä on mukana tehtäväkuvien tarkastelu osana palvelurakenteen ja toimintatapojen muutosta. Tarvittaessa käsittelyssä ovat myös mahdolliset taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomautukset tai irtisanomiset.

”Pyrimme ensisijaisesti löytämään vapaaehtoisia keinoja talouden tasapainottamiseen yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Etsimme nimenomaan pitkäaikaisia ratkaisuja, joilla menoja voidaan vähentää pysyvästi. Tarkastelemme niin palveluiden rakennetta ja prosesseja, henkilöstöetuuksia kuin työn tehostamisen mahdollisuuksia. Lomautukset, osa-aikaistamiset sekä irtisanomiset ovat viimesijaisia keinoja, sillä ne tuovat säästöjä vain lyhyellä aikavälillä”, kertoo Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Oulunkaaren kuntayhtymän taloustilannetta kiristävät muun muassa perhepalvelujen asiakkaiden kasvaneet palvelutarpeet lakisääteisissä palveluissa ja niistä aiheutuneet ostopalvelukustannukset sekä henkilöstön palkkaharmonisoinnin vaikutus. Myös koronasta aiheutuvat tulojen menetykset sekä menojen lisäykset ovat heikentäneet tilannetta entisestään.

”Talouden tasapainottaminen tarkoittaa meille toiminnan tarkastelemista laaja-alaisesti. Pohdimme muun muassa ostopalveluiden osuutta suhteessa omaan toimintaan, tarkastelemme eri palveluiden asiakasmääriä sekä sitä, vastaako palvelujärjestelmämme kuntalaisten tarpeita. Tätä tarkastelua tietysti ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, joka liittyy esimerkiksi palvelu- ja hoitotakuun sekä henkilöstömitoituksen toteutumiseen”, sanoo Leena Pimperi-Koivisto.

Sote-palvelut muodostavat 50 – 60 prosenttia Oulunkaaren omistajakuntien budjetista, ja menojen maltillinen kasvu on olennaista kuntien kokonaistalouden kannalta. Kuntien taloutta haastavat muun muassa heikko suhdanne, verotulojen hidastunut kasvu, valtionosuuksien leikkaaminen sekä väestörakenteen muutos.

Lisätietoja:

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari
P. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com

Juha Torvinen, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Oulunkaari
P. 050 388 1830, juha.torvinen@oulunkaari.com

Pentti Kemppainen, Oulunkaaren yhtymähallituksen puheenjohtaja
P. 040 068 4084