Oulunkaari ja jäsenkunnat siirtyvät työhyvinvoinnin uuteen aikakauteen

 

 

Digitaalinen työhyvinvointitarjotin aktivoi työntekijöitä ja tarjoaa räätälöityjä palveluja

Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen jäsenkunnista Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala edistävät työntekijöidensä hyvinvointia ja itseohjautuvuutta ottamalla käyttöön sähköisen työhyvinvointitarjottimen.

Itseohjautuvuuden edistäminen ja työhyvinvointitarjottimen käyttö ovat kunta-alalla uutta valtakunnallisestikin. Yhä useampi kunta on kuitenkin kiinnostunut tämän suuntaisesta kehittämistyöstä.

Verkkokauppatyyppisesti toimiva, Vincit Oyj:n kehittämä työhyvinvointitarjotin tarjoaa kullekin käyttäjälleen juuri niitä palveluja, joita hän sillä hetkellä tarvitsee. Järjestelmästä löytyvän hyvinvointikyselyn avulla työntekijä saa monipuolisen kokonaiskuvan hyvinvoinnistaan ja järjestelmä ehdottaa työntekijälle sopivia palveluja.

 

Olemassa olevia ja täysin uusia palveluita

Tarjottimelle on koottu organisaatioissa jo olemassa olevia hyvinvoinnin edistämisen palveluja, kuten ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja työterveyshuollon palveluja. Lisäksi tarjottimelle on kehitetty aivan uusia palveluja työntekijöiden tarpeisiin perustuen. Palvelut voivat liittyä esimerkiksi osaamisen, yhteisöllisyyden tai henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kehittämiseen. Eri työntekijäryhmät ovat olleet itse suunnittelemassa palveluja, ja niitä myös kehitetään koko ajan lisää. Täysin uutena innovaationa Oulunkaaren kuntayhtymässä kehitetään taidelähtöisiin menetelmiin pohjautuvia työhyvinvointipalveluja. Palvelut on räätälöity organisaatiokohtaisesti kunkin organisaation tarpeiden mukaisesti.

Tarjottimen kautta myös työntekijät itse voivat jakaa erikoisosaamistaan muille. Esimerkiksi Oulunkaaren kuntayhtymässä vs. palveluesimies Hillevi Turpeinen tarjoaa perehdytystä autonomiseen työvuorosuunnitteluun.

– Yksiköt, jotka ovat kiinnostuneet autonomisesta listanteosta, voivat tilata perehdytyksen minulta tarjottimen kautta. Autonominen lista tukee työntekijöiden työn ja vapaan yhteensovittamista sekä tutkitusti lisää työhyvinvointia. Tämä on merkittävä asia varsinkin nuoremmille työntekijöille, Turpeinen kertoo.

Iin ja Utajärven osahankkeissa kehitetään mentoroinnin toimintamallia erityisesti varhaiskasvatus- sekä ateria- ja puhtauspalveluissa. Koulutetut mentorit tarjoavat palveluaan työhyvinvointitarjottimen kautta. Mentoroinnilla tarkoitetaan kokeneemman työntekijän tarjoamaa tukea tai perehdytystä työuran eri vaiheissa esimerkiksi vastavalmistuneelle uudelle työntekijälle.

Työhyvinvointitarjotin otetaan asteittain henkilöstön käyttöön, ja ensimmäiset henkilöstöryhmät aloittavat tarjottimen käytön tämän kevään aikana.

 

Modernin johtamiskulttuurin ja työntekijöiden itseohjautuvuuden vahvistamista

Organisaatioissa rakennetaan pitkäjänteisesti uudenlaista johtamiskulttuuria, joka perustuu ns. valmentavaan johtamiseen. Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeessa kehitettävä työhyvinvointitarjotin on konkreettinen työväline työntekijöiden itseohjautuvuuden tukemiseksi.

– Tavoitteena on työntekijöitä osallistava ja vaikutusmahdollisuuksia tarjoava toimintakulttuuri sekä henkilöstön vahvempi itseohjautuvuus uuden työkalun avulla, hankkeen projektipäällikkö Saara Penttilä Iin kunnasta toteaa.

Esimiehiä hanke tukee tarjoamalla heille positiivisen ja valmentavan johtamisen koulutuksia. Hanke myös vahvistaa kuntien ja kuntayhtymän mielikuvaa mielekkäänä, vetovoimaisena ja henkilöstöön panostavana työnantajana, mikä helpottaa osaavan työvoiman rekrytointia nyt ja tulevaisuuden muutoksissa.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke alkoi viime vuoden kesäkuussa ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Saara Penttilä, saara.penttila@ii.fi, 040 838 1282
Iin kunta: hallintojohtaja Annastiina Junnila, annastiina.junnila@ii.fi, 040 646 4011
Pudasjärven kaupunki: henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki, heli.huhtamaki@pudasjarvi.fi, 040 190 3056
Utajärven kunta: palvelujohtaja Päivi Keltanen, paivi.keltanen@utajarvi.fi, 040 661 5230
Vaalan kunta: hallintojohtaja Ari Niskanen, ari.niskanen@vaala.fi, 0400 855 924
Oulunkaaren kuntayhtymä: henkilöstöpäällikkö Sanni Saglamer, sanni.saglamer@oulunkaari.com, 050 388 1830