Oulunkaari ja työntekijäjärjestöt sopivat palkkojen harmonisoinnista

Oulunkaaren kuntayhtymä, Super ja Tehy ovat päässeet sopuun työntekijöiden palkkojen harmonisoinnista. Kuntayhtymä on sopuun tyytyväinen, vaikka se tarkoittaakin noin 1,3 miljoonan euron kustannuksia ja sillä on vaikutusta jäsenkuntien talouteen. Kuntayhtymä toivoo, että tulevissa hallinnollisissa uudistuksissa varmistetaan lainsäädännöllä, että perustettavia organisaatiota ei laiteta vastaaviin, taloudellisesti erittäin haasteellisiin palkankorotustilanteisiin.

Kuntayhtymä on ollut vastaajana Oulun käräjäoikeudessa kahdeksassa eri työntekijäjärjestöjen nostamassa kanteessa, jotka ovat koskeneet 420 työntekijän palkkausta. Oikeudenkäynnissä on ollut kysymys työsopimuslaissa säädetyn samapalkkaisuusperiaatteen toteutumisesta. Kuntayhtymä on muodostunut viidestä jäsenkunnasta, joiden sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on työsopimuslain liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti siirtynyt kuntayhtymän henkilöstöksi vuosien 2010-2011 aikana.

Kuntayhtymän jäsenkunnissa työntekijöiden palkkaus on ollut samoissa tai samanarvoisissa tehtävissä erilainen. Kuntayhtymä on aloittanut palkkojen yhdenmukaistamisen jo vuonna 2011, mutta niitä ei ole vielä harmonisoitu loppuun pääasiassa jäsenkuntien taloudellisen tilanteen vuoksi.

Työtuomioistuin antoi viime vuoden keväällä ratkaisun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää koskevassa lähes vastaavassa tapauksessa. Ratkaisussaan tuomioistuin linjasi palkkojen harmonisointivaatimuksen siten, että kaikille työntekijöille tuli samanarvoisissa tehtävissä maksaa sitä palkkaa, jota maksettiin korkeinta palkkaa saavalle työntekijälle.

Samapalkkaisuusvaatimusta on liikkeenluovutustilanteissa tulkittu oikeuskäytännön perusteella siten, että palkat on harmonisoitava kohtuullisen siirtymäajan kuluessa. Kaikissa kahdeksassa kanteessa keskeinen kysymys oli, miten pitkäksi tuo kohtuullinen harmonisointiaika voi muodostua ja mitkä seikat siihen vaikuttavat.

Kuntayhtymä ja työntekijäjärjestöt ovat päässeet kanteissa yksimieliseen sovintoon. Sovintosopimuksen mukaan työntekijöiden palkkaa korotetaan taannehtivasti joko 1.7.2014 tai 1.1.2015 alkaen verrokkitasoon, jolla tarkoitetaan sitä korkeinta palkkatasoa, jota samanarvoisissa tehtävissä on kuntayhtymän työntekijälle maksettu. Sovintoratkaisun kustannukset kuntayhtymälle ovat yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymä on tyytyväinen sovintoratkaisuun siitäkin huolimatta, että ratkaisu rasittaa merkittävästi jäsenkuntien taloutta.

Oulunkaari haluaa, että jatkossa valtion päättäjät huomioivat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa, että suuria työnantajayksiköitä muodostettaessa maakunta- tai muulle mahdolliselle hallinnolliselle rakenteelle, joudutaan väistämättä saman erittäin kalliin ongelman eteen. Kun lukuisat eri työnantajat maksavat eritasoisia palkkoja samanarvoisissa tehtävissä, työnantajan vaihtuessa kaikille työntekijöille on maksettava harmonisointiajan kuluttua työtehtävän korkeinta palkkaa.

Kuntatyönantajia edustava KT on laskenut, että palkkojen harmonisointikustannukset maakuntapohjaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulisivat olemaan jopa 700 miljoonaa euroa. Oulunkaaren käsityksen mukaan asialla on niin mittavat taloudelliset vaikutukset, että palkkojen harmonisointi tulisi toteuttaa vähitellen, mikä edellyttäisi lainsäädännöllisiä ratkaisuja tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä.

Lisätietoja: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, puh: 050 388 1830,  juha.torvinen@oulunkaari.com