Oulunkaari Sitran hankkeessa: älypuhelimen sovellus verenohennuslääkettä käyttävän hoidossa

Sitran hankkeessa tutkitaan, miten digitaalinen hoitoratkaisu toimii verenohennuslääke varfariinia (Marevan®) käyttävillä potilailla. Potilaat mittaavat itse INR-arvon, ja mittaustulokset siirtyvät älypuhelimen sovelluksen kautta suoraan terveydenhuoltoon.

Asiasta kiinnostuneita Oulunkaaren INR-potilaita pyydetäänkin olemaan itse yhteydessä oman terveysaseman INR-hoitohenkilökuntaan.

Tämä uusi digitaalinen hoitoratkaisu voi parantaa hoitotuloksia ja potilastyytyväisyyttä sekä helpottaa hoitajien työtä. Hanke käynnistyi toukokuussa, ja tavoitteena on saada kaikki soveltuvat potilaat Oulunkaarelta mukaan.

Älypuhelimen sovellus hoidon tukena

Digitaalisesti Oulunkaaren ammattilaisille siirtyvät mittaustulokset varmistavat, että potilaat ovat tarkassa seurannassa, mikä puolestaan mahdollistaa tarvittaessa varhaisen puuttumisen. Lisäksi digitaalinen ratkaisu säästää hoitohenkilökunnan aikaa resurssien ollessa rajalliset.

Oulunkaaren terveyspalveluissa on jo aiemmin saatu niin hyviä kokemuksia varfariinihoidon INR-etämittauksista, että Sitran hankkeeseen haluttiin lähteä mukaan.

Potilaan arki helpottuu ja rahaa säästyy

Etämittausta käyttävän potilaan aikaa ja rahaa säästyy merkittävästi. Nyt ei tarvita enää usein toistuvia laboratoriokäyntejä ja matkakuluja eikä tulosten odottelua. Lisäksi mittauslaite ja -liuskat sekä älypuhelimen sovellus ovat maksuttomia.

”Tämä on osoittautunut käteväksi hoitomuodoksi niille potilaille, joiden INR-arvot ovat tasapainossa ja niille, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan enemmän vastuuta hoidostaan. Se sopii eri ikäisille potilaille ja helpottaa varsinkin työssäkäyvien kiireitä. Ja onhan meillä myös muistisairaita tai liikuntarajoitteisia potilaita, joiden lähiomainen voi nyt hoitaa mittaukset kotona. Me hoitajat neuvomme kyllä alussa kädestä pitäen”, kuvailee sairaanhoitaja Pia Leirivaara-Sanaksenaho Iin terveyspalveluista.

Potilaat oppivat lisää omasta hoidostaan

Eero Alaraasakka Iistä ja Jarmo Piippo Vaalasta ovat kokeneet mittaamisen helpoksi. Alaraasakka on juuri aloittanut INR-etämittaukset ja kokee näin auttavansa terveydenhuollon henkilökuntaa: ”Helppokäyttöinen homma eikä kuormita henkilöstöä, kun tulokset vilahtaa suoraan tietokoneelle. Hoitaja on määrittänyt annokseni, ja lisäksi laite muistuttaa mittaamisesta”.

Piippo puolestaan on halunnut mitata etänä jo kolmisen vuotta. ”Etämittaus säästää paljon aikaa ja vaivaa. Ja kun itse mittaan ja päätän lääkeannoksen, voin helposti seurata myös ruokavaliomuutoksien vaikutusta hoitoon tai vaikka valmistautua sairaalassa käyntiin, jos siihen vaaditaan tietty INR-arvo”, kuvailee Piippo.

Hankkeesta saadaan arvokasta tietoa

Sitran tavoite on edistää vaikuttaviksi todettujen digitaalisten hoitoratkaisujen käyttöönottoa Suomessa, ja siksi hankkeen tulokset analysoidaan huolella: paremman hoidon ja kustannussäästön lisäksi tavoitteena on saada lisää näyttöä digitaalisen hoitoratkaisun soveltuvuudesta perusterveydenhuoltoon.

Sitralla on käynnissä yhteensä kuusi digitaalisiin hoitomuotoihin liittyvää kokeiluhanketta, joissa keskitytään eri sairauksien ja oireyhtymien hoitoon ja kuntoutukseen. Oulunkaaren hankkeessa käytettävän digitaalisen ratkaisun on HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA arvioinut ja todennut vaikuttavaksi.

 

Lisää tietoa:

Oulunkaaren terveyspalvelut

Osastonhoitaja Päivi Rekinen, paivi.rekinen@oulunkaari.com + 358 50 3950 221

Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa Simon, Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien lakisääteisten terveyspalveluiden tuottamisesta. Potilaita koko alueella on noin 27 400. Oulunkaaren nettisivuille >>

 

Sitran Digitaalisten terapioiden kokeilu >>

Sitra, asiantuntija Johannes Ahlqvist, johannes.ahlqvist@sitra.fi  +358 (294) 618 381

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman tuotoilla.

 

FinCCHTA ja digi-HTA arviointi

FinCCHTA, erikoissuunnittelija Jari Haverinen, jari.haverinen (at) ppshp.fi, +358 50 409 5446

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA koordinoi terveydenhuollon menetelmien arviointityötä Suomessa. Myös digitaalisia tuotteita tai palveluja varten on kehitetty oma arviointimenetelmä, jonka avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta alan asiakkaiden tai työntekijöiden käyttöön.

Lisää tietoa digi-HTA:sta >>

 

Orla DTx:n INR-etämittaukset

Toimitusjohtaja Tuomas Mäkynen, tuomas.makynen@orladtx.com +358 44 3315 874

Orla DTx kehittää etänä käytettäviä digitaalisia hoitoratkaisuja. Vaikuttaviksi todetuilla etäratkaisuilla parannetaan hoitotuloksia ja kustannustehokkuutta sekä säästetään hoitohenkilökunnan aikaa.

Orlan nettisivuille >>