Oulunkaari mukana vetoamassa: koronan aiheuttamat kustannukset korvattava täysimääräisesti

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät vetoavat yhdessä; koronan aiheuttamat kustannukset on korvattava täysimääräisesti

Kunnat ja kuntayhtymät ovat olleet koronan vastaisen työn etulinjassa. Hallitus on linjannut aikai-semmin korvaavansa täysimääräisesti Covid19-pandemian aiheuttamat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kunnille ja kuntayhtymille. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät edellyttävät, että hallituksen tulee lupauksensa mukaisesti korvata pitkittyneen kriisin hoidosta aiheutuneet kulut täysimääräisesti ja todellisiin kustannuksiin perustuen, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä on taloudelliset edellytykset selviytyä epidemian leviämisen estämisestä sekä koronapotilaiden hoidosta.

Lausuntokierroksella olevan valtionavustusasetuksen perusteella hallitus on nyt korvaamassa vain noin puolet koronasta aiheutuvista kustannuksista. Tämä merkitsisi pelkästään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnille sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille kymmenien miljoonien eurojen tuen menetyksiä. Pelkästään Oululta on arvioitu jäävän saamatta noin 14 miljoonaa euroa.

Esitetty keskimääräisiin kustannuksiin pohjautuva kompensaatio esimerkiksi testauksesta ja jäljityksestä ei välttämättä vastaa kunnille tai kuntayhtymille syntyviä todellisia kustannuksia eikä näin ollen ole oikeudenmukainen kompensointitapa. Todelliset kustannukset vaihtelevat hyvin paljon kuntien ja alueiden välillä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät korostavat, että koronasta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa tulee varmistaa, että avustus kohdentuu mahdollisimman hyvin suhteessa syntyneisiin kustannuksiin ja myös siten, että avustus kannustaa estämään koronan leviämistä mahdollisimman hyvin. Näiltä osin on hyvä, että sairaanhoitopiirit ja järjestämisvastuulliset kuntayhtymät voivat hakea myös korvauksia.

Korona-avustukset tulee saada maksuun mahdollisimman nopeasti. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät, että avustukset tulee kirjata oikealle tilikaudelle eli vuoden 2021 korvattavat kulut tulee sisällyttää vuoden 2021 tilinpäätökseen. Tuet eivät saa vääristää tilinpäätös- ja talousarviolukuja. Erityinen huomio on kiinnitettävä siihen, että ne eivät vääristä tulevien hyvinvointialueiden rahoituksen laskentaa.

Asetusluonnoksessa ei myöskään ole riittävästi huomioitu erilaisia muita lisäkustannuksia, joita pandemiasta on kunnille ja kuntayhtymille aiheutunut. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät huolensa, että hoitovelkaan liittyviä kustannuksia ei korvata täysimääräisesti ja luotettavasti arvioiden. Korona ja sen luoma pitkään jatkunut poikkeustilanne on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan terveydenhuollon lisäksi ison palvelutarpeen nousun ja kustannukset sosiaalihuoltoon ja -toimeen. Asetus ei käsittele tätä lainkaan. Myös ne on korvattava.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät, että lisäksi on muutettava harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisen edellytyksiä siten, että sillä korvataan todelliset pandemiasta aiheutuneet kustannukset kaikilta osin. Lisäksi harkinnanvaraiseen osuuteen on varattava riittävästi rahoitusta.

 

Oulussa 27.8.2021

 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat

Alavieska

Hailuoto

Haapavesi

Haapajärvi

Hyrynsalmi

Ii

Liminka

Lumijoki

Kalajoki

Kempele

Kuusamo

Kärsämäki

Merijärvi

Muhos

Nivala

Pudasjärvi

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Ristijärvi

Sievi

Siikajoki

Siikalatva

Sotkamo

Suomussalmi

Paltamo

Pyhäntä

Oulainen

Oulu

Taivalkoski

Tyrnävä

Utajärvi

Ylivieska

Vaala

 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä