""

Yhteinen suunta ja kannustus kokeilemaan ovat perustana Oulunkaaren kehittämistoiminnalle.

Kehittäminen kuuluu Oulunkaarella jokaiselle asiakasrajapinnasta luottamuselimiin saakka. Johto tukee vahvasti kehittämistä ja kannustaa asiakaslähtöisiin kokeiluihin. Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus on tärkeää. Kehittämisen tahtotila ilmenee palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Kehittämistoiminta Oulunkaarella perustuu kuntien omistajaohjaukseen, kuntayhtymän ja jäsenkuntien strategioihin sekä vuosittaisiin järjestämissopimuksiin.  Kehittämistoimintaa ohjaavat myös kansalliset, maakunnalliset ja alueelliset tavoitteet.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden strategisesta kehittämistoiminnasta vastaa järjestämiskeskus yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Kehittämistoimintaa koordinoin kehittämistiimi, jonka tehtävänä on varmistaa kehittämistyön eteneminen strategian mukaisesti sekä vauhdittaa kehittämistoimintaa organisaation kaikilla tasoilla. Periaatteena on, että ”kehittäminen kuuluu kaikille”.

Sähköiset yhteydet tuovat palvelut lähelle kuntalaisia. Digi on liki! Katso esimerkki videovälitteisestä kuntoutuksesta.

 

Yhteystiedot