Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020–2023)

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi.

Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin.

Työpaketit suunnataan kohderyhmille, joiden osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen kaivataan uusia, esteettömiä toimintatapoja tai jotka ovat keskeisiä uusien toimintatapojen juurruttamisessa. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat: työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat osallisuutta ja kulttuurista hyvinvointia edistävät ammattilaiset sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntasektorilta, taidealalta sekä kolmannelta sektorilta.

Hanke sisältää kolme temaattista, taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa työpakettia:

1) Omat polut – Yksilöllisen ilmaisuvoiman kehittäminen taiteen keinoin

2) Yhteiset tilat – Osallisuus omassa elinympäristössä taiteen keinoin

3) Jaetut opit – Osallisuus kulttuurihyvinvointityön kehittämisessä

Hanke kohdistuu ESR rahoituksen toimintalinjaan 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, ja sen erityistavoitteeseen 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimin-takyvyn parantaminen. Hanke toimii kaikissa Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Simo). Hankkeen kokonaisbudjetti on 494 947 euroa ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 371 211 eurolla, Oulunkaaren kuntayhtymä 104 572 eurolla ja Iin kunnan Ii-instituutin Taidekeskus KulttuuriKauppila 19 164 eurolla. Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja osatoteuttajana Iin kunnan Taidekeskus KulttuuriKauppila.

Hanke alkoi 1.5.2020 ja päättyy 30.4.2023.

Tutustu hankkeen toimintaan:

www.lahdetaide.fi

www.facebook.com/lahdetaide

#lahdetaide

Yhteystiedot

Ii
Pudasjärvi
Simo
Utajärvi
Vaala

Ajankohtaista


Notice: Undefined offset: 0 in /home2/oulunkaa/public_html/wp-content/themes/Oulunkaari/content-page_alasivu.php on line 408

Notice: Trying to get property 'cat_ID' of non-object in /home2/oulunkaa/public_html/wp-content/themes/Oulunkaari/content-page_alasivu.php on line 408

PÄIVITTYVÄ KORONAROKOTUSTIEDOTE 23.2.2021

23.2.2021

Syötteellä voinut altistua viikonloppuna, muuten koronatilanne rauhallinen

18.2.2021

Oulunkaaren koronatilanne 10.2.2021

10.2.2021

Maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua kaikissa jäsenkunnissamme

9.2.2021

Oulunkaaren koronatilanne 3.2.2021

3.2.2021

Lue Lisää uutisia