Kuva hämähäkinseitistä ja ESR-hankkeiden logot.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot kuormittavat kaikkia, mutta erityisesti jo ennen poikkeusoloja syrjäytymisvaarassa tai muutoin heikoimmassa työmarkkina-asemassa olleita. Päihde- ja mielenterveysongelmat lisäävät poikkeusolojen negatiivisia vaikutuksia sekä henkilöillä itsellään että heidän lähipiirissään. Poikkeusolojen aikana myös monet ryhmätoiminnot on väliaikaisesti keskeytetty. Samoin kohtaamista edellyttäviin palveluihin on löydettävä uusia toteutustapoja. Koronatilanteen vuoksi heikentynyt kansallinen ja kansainvälinen talous- ja työmarkkinatilanne vaikeuttavat entisestään syrjäytymisvaarassa tai muutoin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden etenemistä työllisyyspoluilla.

Tukiverkko-hankkeessa kehitetään mielenterveys- ja päihdeasiakkaille ennaltaehkäiseviä ja poikkeusoloista toipumista tukevia laadukkaita sähköisiä palveluja monialaisesti ja asiakaslähtöisesti. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja vahvistaa toimijalähtöisiä uusia, sähköisiä toimintamalleja erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisten tarpeet huomioiden. Hankkeessa kehitetään tehokkaita ja laadukkaita palvelupolkuja, joiden avulla tuetaan ennaltaehkäisevää työtä ja kuntoutumista, jotta poikkeusolojen aikana sekä niiden jälkeen tulevia ongelmia voidaan lieventää tai ehkäistä kokonaan. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan henkilöstön osaamista sähköisistä työmenetelmistä osana Oulunkaaren kuntayhtymän päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta. Hankkeessa mahdollistetaan myös uusien digitaalisten työskentelymenetelmien juurtuminen osaksi palvelukokonaisuutta.

Hanke koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta:

  1. Tarjotaan päihde- ja mielenterveysasiakkaille sähköisiä palveluja poikkeusoloissa ja siirryttäessä kohti normaalioloja; matalan kynnyksen chat-palvelun sisällön ja toteutustavan kehittäminen, videovälitteiset yksilötapaamiset, sähköisesti toteutettavat ryhmäpalvelut sekä sähköisillä alustoilla toteutettavat terapiapalvelut
  2. Lisätään henkilöstön osaamista sähköisistä palveluista ja niiden toteuttamisesta
  3. Lisätään asiakkaiden, kuntalaisten ja henkilöstön tietoisuutta sähköisistä mahdollisuuksista mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Hankkeen tuloksena osallistujat saavat tukea työ- ja toimintakyvyn kohentamiseen sekä voimavarojen vahvistamiseen koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa ja myös niiden jälkeen palatessa kohti normaalioloja. Myös hankkeen osallistujien osallisuus vahvistuu digitaalisia välineitä hyödyntäen. Kehittämistyön tuloksena Oulunkaaren mielenterveys- ja päihdepalveluihin syntyy uudenlaisia sähköisiä palveluita ja henkilöstön osaaminen digitaalisista työkaluista ja verkkovuorovaikutuksesta vahvistuu. Lisäksi käynnistetään alueellisen etäpalveluita hyödyntävän toimijaverkoston rakentaminen.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 – 30.3.2021 ja se kohdentuu kaikkiin Oulunkaaren viiteen kuntaan eli Iihin, Pudasjärvelle, Simoon, Utajärvelle ja Vaalaan.

Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Hankkeessa rakennetun tietopankin sähköisistä päihde- ja mielenterveyspalveluista löydät täältä: Sähköiset mielenterveys- ja päihdepalvelut -sivulle

Yhteystiedot