""

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen päätavoitteena on kohentaa työntekijöiden ja esimiesten työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä pidentää työuria. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä Oulunkaaren kuntayhtymän vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana, jossa työhyvinvointiin panostetaan.

Hankkeen aikana luodaan sähköinen työhyvinvointitarjotin, josta työntekijä voi valita erilaisia työhyvinvointia ja osaamista kehittäviä palveluja. Oulunkaaren työhyvinvointitarjottimelle suunnitellaan myös taidelähtöisiä työhyvinvointia edistäviä palveluja.

Oulunkaarella työhyvinvointitarjottimen käyttöönotossa edetään porrastetusti ja vahvasti kohderyhmiä osallistaen. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan otetaan kaikilta palvelualoilta (sosiaali- ja perhe-, terveys- ja vanhuspalvelut) sekä esimiehistä koostetut pilottiryhmät (4 kpl). Pilottiryhmät osallistuvat työhyvinvointitarjottimen palveluiden suunnitteluun palvelumuotoiluprosessien kautta ja pääsevät ensimmäisinä käyttämään tarjotinta. Seuraavassa vaiheessa työhyvinvoinnin tarjotinta sovelletaan laajemmin eri palvelualoille ja kuntapalvelutoimistoon. Kokonaisuudessaan Oulunkaaren osahankkeeseen osallistuu n. 510 kuntayhtymän työntekijää.

Työhyvinvointia ja osaamista kehittävien toimenpiteiden tarjoamisella tavoitellaan työntekijöitä osallistavaa ja aiempaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia tarjoavaa toimintakulttuuria kohti henkilöstön itseohjautuvuutta. Tarjotin tuo säästöjä madaltamalla kynnystä hankkia ajoissa työhyvinvointia ja osaamista lisääviä palveluja.

Henkilöstöä ja esimiehiä tuetaan uuden ajattelu- ja toimintatavan muutokseen mm. positiiviseen, valmentavaan ja osallistavaan johtamiseen painottuvien esimieskoulutusten avulla.

Hanke toteutuu ajalla 1.8.2020-31.12.2022. Hankkeen hallinnollisena päätoteuttajana toimii Iin kunta ja osatoteuttajina toimivat Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärven kaupunki, sekä Utajärven ja Vaalan kunnat.

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Yhteystiedot