""

Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän hallinto muodostuu lisäksi yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta sekä tarkastuslautakunnasta. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon tukena toimii palvelutuotantolautakunta.

Poliittisen ohjauksen lisäksi kuntayhtymässä toimivat johto-, hallinto- ja elinkeinotiimit, joiden tavoitteena on toimia valmistelevina toimieliminä vastaten oman toimialansa suunnittelusta ja kehittämisestä.

 

Klikkaa organisaatiokaavio suuremmaksi