""

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskeskuksen tehtävänä on järjestää palveluita sekä ohjata ja valvoa niiden tehokasta laadukasta toteuttamista. Järjestämiskeskus on kuntien tahdon toteuttaja ja yhtymähallituksen asiantuntijaresurssi, joka neuvottelee ja laatii palvelujen järjestämissuunnitelmat ja kuntien taloudelliset raamit kuntayhtymälle niiden toteuttamiseksi.

Järjestämiskeskus:

  1. vastaa siitä, että kuntien järjestämissopimuksessa ilmaisema tahto toteutuu
  2. muuttaa kunnan tilauksen varsinaisten toimenpiteiden hankinnoiksi
  3. huolehtii vastuullaan olevan palveluprosessin eri osien yhteen sovittamisesta ja määrittelee eri palveluyksiköiden roolit ja keskinäisen työnjaon.
  4. tekee tarvittaessa omistajille esityksiä uusista palvelutarpeista ja tarvittavista rakennemuutoksista
  5. seuraa ja raportoi omistajille palvelutuotannon toimivuudesta ja tehokkuudesta

Yhteystiedot