""

Suunnitelmat ja sopimukset ohjaavat toimintaa

Strategia on kartta, joka ohjaa Oulunkaaren toimintaa vuosina 2017-2019 ja samalla se tukee valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista. Tavoitteena on, että kaikilla kuntalaisilla toteutuu arjessa periaate ”mielekäs elämä kotona”.

Strategian suuntaviivat konkretisoituvat palvelujen järjestämissuunnitelmassa, joka laaditaan Oulunkaaressa valtuustokausittain.

Oulunkaaren talousarvio laaditaan vuosittain kuntakohtaisten raamien pohjalta. Talousarviossa näkyvät menot ja tulot palvelualoittain (perhe-, terveys- ja vanhuspalvelut) sekä muun muassa hankkeet ja tukipalvelut. Lisäksi talousarviokirjasta löytyy tietoa muun muassa investoinneista ja niiden rahoittamisesta

Hallintosääntö
Kuntayhtymän perussopimus
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Palvelutuotantolautakunnan delegointisääntö
Strategia
Talousarvio 2022
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
Tietoturvapolitiikka
Tilinpäätös 2021
Tilintarkastuskertomus 2021
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Yhteystiedot