""

Pääosa Oulunkaaren henkilökunnasta työskentelee sosiaali – ja terveyspalveluissa, joka on kuntayhtymän palveluista suurin. Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut.

Oulunkaari on saanut Sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs työpaikka -tunnustuksen.

Oulunkaari on savuton työpaikka.

Avoimet työpaikat: