""

Sivu päivitetty 17.11.2020 I Verkkosivuston kontrastia parannettu

Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Se parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa. Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulunkaaren kuntayhtymän www.oulunkaari.com-verkkosivustoa ja sähköistä www.oulunkaarenomahoito.com-palvelua.

Oulunkaaren verkkosivusto on julkaistu kesällä 2016 ja Omahoito-palvelu kesällä 2011. Saavutettavuusseloste on julkaistu 18.9.2020. Selosteen tiedot perustuvat käyttäjätestaukseen ja itsearvioon. Apuna on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja sekä saavutettavuuteen liittyviä työkaluja (esim. Wave Evaluation Tool ja NVDA).

Vaatimustenmukaisuus

Oulunkaari.com-verkkosivusto ja Omahoito-palvelut eivät vielä kaikilta osin vastaa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA. Korjaustoimenpiteet on aloitettu ja ne pyritään saattamaan loppuun vuoden 2021 aikana. Palvelut eivät ole saavutettavia seuraavien kriteerien osalta:

  • Responsiivisuus ja koneluettavuus: verkkosivusto ei kaikilta osin täytä vaatimuksia. Omahoito-palvelun koneluettavuudessa on joitakin puutteita
  • Kontrasti: Omahoidon kontrastissa on puutteita.
  • Vaihtoehtoiset tekstit: Omahoito-palvelun sisältämissä kuvissa ja lomakkeissa on puutteita joiltakin osin.
  • Rakenne: verkkosivujen ja Omahoito-palvelun toteutus ei vastaa kaikilta osin rakenteellisuudelle asetettuja vaatimuksia (esimerkiksi otsikkotasot).
  • Tiedostot ja lomakkeet: verkkosivujen ei-saavutettavaa sisältöä ovat ennen 23.9.2018 julkaistut tiedostot, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Dokumenttien saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti. Omahoidon ja verkkosivujen sähköisissä lomakkeissa on puutteita sekä kontrastin että rakenteen osalta.

Verkkosivuston ja Omahoito-palvelun saavutettavuuteen liittyvä kehitystyö on aloitettu vuonna 2020. Korjaustoimenpiteet tehdään vaiheittain ja ne pyritään saattamaan loppuun vuoden 2021 aikana. Verkkosivustoa ja sen sisältöä kehitetään jatkuvasti.

Palaute saavutettavuudesta ja yhteystiedot

Jos huomaat nettisivustolla tai Omahoito-palvelussa saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, voit antaa siitä ensin palautetta ylläpitäjille.

Nettisivuun liittyvät palautteet voi antaa seuraaviin kanaviin: kirjaamo@oulunkaari.com tai p. 044 365 5475 (viestinnän asiantuntija).

Omahoito-palveluun liittyvät palautteet voi antaa seuraaviin kanaviin: digituki@oulunkaari.com tai p. 050 436 6593 (Oulunkaaren digikummi).

Saavutettavuuskantelu-selvityspyyntö

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa siitä valvontaviranomaiselle. Suomessa saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). Lisätietoja ja yhteystiedot:

  • www.saavutettavuusvaatimukset.fi
  • saavutettavuus@avi.fi
  • Puhelinnumero (vaihde): 0295 016 000

Yhteystiedot