""

Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Rekisterinpitäjä
Oulunkaaren kuntayhtymä
Piisilta 1, 91100 Ii
08 5875 6100 (vaihde)
kirjaamo@oulunkaari.com

Tietosuojavastaava
Mirja Klasila
Maivakuja 4, 95100 Kuivaniemi
040 8266421
etunimi.sukunimi@oulunkaari.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Oulunkaaren kuntayhtymä  käsittelee henkilötietoja tuottaessaan ja järjestäessään kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisten sopimusten perusteella jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös kuntayhtymän ja henkilön väliseen sopimukseen palvelun tuottamisesta tai henkilön antamaan suostumukseen tietojensa käsittelystä.

Oulunkaaren kuntayhtymä luovuttaa henkilötietoja niille tahoille joiden tulee kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan saada tietoa tietyn viranomais- tai muun tehtävän suorittamiseksi taikka henkilötietojen saamiseen on muu lainsäädännöstä johtuva peruste.

Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin eikä Oulunkaaren kuntayhtymässä käytetä automatisoitua päätöksentekoa. Automatisoitu päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätöksen tekemiseen ei osallistu ihminen, vaan se tehdään koneellisesti henkilötietoja käyttäen.

 

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt

Valitse pyyntölomake joko word- tai pdf-tiedostona

Lokitietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

Henkilötietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

Henkilötietojen oikaisupyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 

Tietosuojaselosteet

Asianhallinnan henkilörekisteri (pdf-tiedosto)

Hankinta- ja sopimusrekisteri (pdf-tiedosto)

Lastensuojeluilmoitusrekisteri (pdf-tiedosto)

Luottamushenkilörekisteri (pdf-tiedosto)

Omahoidon asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Palkansaajien rekisteri(pdf-tiedosto)

Perhepalvelun asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Potilastietorekisteri (pdf-tiedosto)

Rekrytointirekisteri (pdf-tiedosto)

Taloushallinnon asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Työterveyden henkilörekisteri(pdf-tiedosto)

Vanhuspalvelun asiakasrekisteri (pdf-tiedosto)

Varmennekorttihakemusten rekisteri (pdf-tiedosto)

Webropol kysely-ja tiedonkeruusovellus(pdf-tiedosto)

Yhteistyö Pudasjärvi KunnonSyyni-rekisteri (pdf-tiedosto)

 

Yhteystiedot