""

Seudullinen kuntapalvelutoimisto aloitti toimintansa 1.1.2009. Toimiston hoidettaviksi siirtyivät kunnilta palkanlaskenta, kirjanpito, maksuliikenne, laskutus ja perintä sekä tietopalvelut. Toimiston toimintamalli on hajautettu, ja palvelupisteet sijoittuvat Iin, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoille ja Pudasjärvellä Pohjantähdessä.

Kuntapalvelutoimisto toimii Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien in-house yksikkönä. Kuntapalvelutoimiston palvelu tukee kunnan perustehtäviä, ja asiakkaina ovat kunnan eri hallintokuntien edustajat ja kunnan henkilöstö sekä luottamushenkilöt ja eri viranomaiset, muun muassa verottaja ja eläkelaitokset.


Kuntapalvelutoimiston toiminta-ajatus ja tavoitteet:

Kuntapalvelutoimisto myy kysyntää vastaavia, erikseen määriteltyjä asiantuntijapalveluja asiakkailleen toimien kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteisenä tukipalvelujen asiantuntijakeskuksena. Kuntapalvelutoimiston palvelut on tuotteistettu.

Tavoitteet:

* palveluprosessien yhdenmukaistaminen
* tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien rationalisointi
* tietotekniikan täysipainoinen hyödyntäminen
* kustannussäästöjen aikaansaaminen
* henkilöstöresurssien turvaaminen

Henkilöstöpalvelujen esimiehenä toimii henkilöstösihteeri Merja Silvola. Talouspalvelujen esimiehenä toimii taloussihteeri-controller Tarja Veijola. Tietopalvelujen esimiehenä toimii tietopalveluesimies Jenny Kangas. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen vastaa koko kuntapalvelutoimiston toiminnasta.

Yhteystiedot