Päivystysapu 116117 -palvelu käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on otettu käyttöön yksi päivystysavun neuvontanumero. Päivystysapu 116117 -palvelusta voi kysyä neuvoja äkillisiin, päivystyksellisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Palvelu toimii ympärivuorokautisesti, mutta asukkaiden toivotaan ottavan yhteyttä omaan terveysasemaansa aina sen auki ollessa.

Päivystysapu 116117 ohjaa oikeaan hoitopaikkaan ja kertoo kuinka nopeasti hoitoon pitää hakeutua. Ellei tilanne vaadi käyntiä terveydenhuollossa, saa palvelusta neuvoja itsehoitoon. Päivystysapu on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä palvelu, jossa puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset.

Pohjois-Pohjanmaan asukkaat soittavat tähän yhteen maksuttomaan päivystysnumeroon. Päivystysavun myötä Oulun seudun yhteispäivystyksen ja Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen terveysneuvonnan numerot poistuvat käytöstä. Raahen sairaalan päivystyksen numero säilyy ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan päivystysapu palvelee myös Koillismaan asukkaita.

-116117-palvelu kattaa jatkossa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan. Puhelut paikannetaan soittajan sijainnin mukaisesti ja palvelusta vastaavat samat ammattilaiset, jotka ovat tehtävää hoitaneet tähänkin asti, kertoo palvelupäälllikkö Marja Ylilehto PPSHP:stä.

Pohjois-Pohjanmaan raja-alueilta numeroon 116117 soitetut puhelut saattavat paikantua toisen sairaanhoitopiirin puolella olevaan tukiasemaan, eikä puhelu silloin yhdisty Pohjois-Pohjanmaan Päivystysapuun. Jos numero ei toimi tai yhdistyy toistuvasti väärään Päivystysapuun, saa Pohjois-Pohjanmaan Päivystysapuun yhteyden soittamalla numeroon 050 564 3226.

Heille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta, on tarjolla tekstipalvelu. Valtakunnallinen palvelu toimii HUS:n sivuilla osoitteessa https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/paivystysapu-116-117

 

Tätä on Päivystysapu 116117

– Päivystysapu ohjaa oikeaan hoitopaikkaan oikea-aikaisesti.
– Ellei tilanne vaadi käyntiä terveydenhuollossa, saa Päivystysavusta neuvoja itsehoitoon.
– Päivystysapu on ympärivuorokautinen, mutta terveysaseman aukioloaikoina apua saa omalta terveysasemalta.
– Kiireellisessä tilanteessa voi päivystykseen hakeutua suoraan, etenkin jos Päivystysapuun ei saa yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai soittaminen ei ole mahdollista.
– Päivystyslähetteellä tulevien ei tarvitse soittaa palveluun.
– Henkeä uhkaavissa tilanteissa, esimerkiksi kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet tai äkillinen kouristelu tulee soittaa hätänumeroon 112.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Marja Ylilehto, PPSHP, Päivystysapu 116117 -koordinaattori, marja.ylilehto@ppshp.fi, 040 590 4716