""

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on huolehtia sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Sen tarkoituksena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan sekä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. Sosiaalipalvelut tukevat, neuvovat ja auttavat kuntalaisia erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa.

Painaako huolet?

Kriisipuhelimet, päivystysnumerot ja chat-palvelut perheille, nuorille sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin
Klikkaa ja saa apua>>

 

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat>>

 

Perhe rannalla.

Lapsiperheille

Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvointi ja kasvatus. Kasvatus- ja perheneuvonta,Tukea perheen arkeen,Erotilanteessa,Lastensuojelu,Lapsiperheen aamukahavit

 

Nainen rannalla.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystystä järjestetään kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden vuorokauden ympäri hätäkeskuksen kautta soittamalla numeroon 112..  Sosiaalipäivystys

Hymyilevä mies.

Aikuisille

Työikäisten palveluissa tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja.
Tukea arkeen, Päihdeongelmissa, Tukea asumiseen, Taloudellinen tuki

Iloinen tulkki.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tukea arkeen, Työ- ja päivätoiminta, Kehitysvammaisten asumispalvelut, Vaikeavammaisten asumispalvelut