""

Kunnat järjestävät asukkaidensa tarvitsemat päihdehuollon palvelut. Kuntien päihdehuollossa on pystyttävä vastaamaan lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien sekä huumeiden käyttäjien ja sekakäyttäjien palvelutarpeisiin. Päihdepalvelujen toiminta-ajatus on tuottaa ennaltaehkäiseviä, hoidollisia ja tukevia palveluja:

  • ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä
  • tukea päihteiden käytön lopettamista
  • parantaa päihdeongelmaisten selviytymistä ja elämänhallintaa.

Päihdehaittojen ehkäisy ja varhainen puuttuminen on tehokkain tapa välttää ongelmien paheneminen. Avainasemassa ovat koulut, vapaa-ajan ja nuoriso- ja liikuntatoimen työntekijät sekä lasten vanhemmat. Asiakkaat, joilla on päihteiden aiheuttamia ongelmia, hoidetaan pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten palvelujen piirissä.

Päihdehuollon erityispalvelut ovat sosiaalitoimen palveluja, jotka jaetaan avohoitoon (päihdetyöntekijät, A-klinikka, päiväkeskukset) ja välimuotoisiin palveluihin (tukiasunnot). Laitoskuntoutuksena järjestetään katkaisuhoitoa ja hoitojaksoja kuntoutuslaitoksessa. Palveluiden laajuus vaihtelee kunnittain.

A-klinikkasäätiön internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista: www.paihdelinkki.fi.

 

Painaako huolet?

Kriisipuhelimet, päivystysnumerot ja chat-palvelut perheille, nuorille sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin
Klikkaa ja saa apua>>

Yhteystiedot