Lapsiperheiden palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvointi ja kasvatus. Lapsiperheille tarjottavia sosiaalipalveluita ovat mm. kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaalityö. Palveluista sovitaan yhdessä perheen kanssa laaditussa suunnitelmassa.