""

Pudasjärvellä sijaitseva perheryhmäkoti tarjoaa asumispalvelua ilman huoltajaa tulleille, oleskeluluvan saaneille alaikäisille  nuorille lastensuojelulain ja laki kotoutumisen edistämisen mukaisesti. Tavoitteena on tukea nuoria kotoutumisessa sekä ohjata nuoria elämänhallintaan ja arkeen liittyvien taitojen oppimisessa, sekä mielekkäisen vapaa-ajan harrastusten löytämisessä sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa.

Perheryhmäkoti tarjoaa myös tuettua asumispalvelua lastensuojelulain jälkihuollon mukaisesti 17-21 vuotiaille nuorille. Nuoret asuvat vuokralla omissa asunnoissa joko perheryhmäkodin yläkerrassa tai kaupungin tai yksityisen vuokranantajan asunnoissa.

Yhteystiedot