""

Pudasjärvellä sijaitseva perheryhmäkoti tarjoaa asumispalvelua ilman huoltajaa tulleille, oleskeluluvan saaneille alaikäisille  nuorille lastensuojelulain ja kotoutumislain mukaisesti. Tavoitteena on tukea nuoria suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa sekä ohjata nuoria elämänhallintaan ja arkeen liittyvien taitojen oppimisessa ja harrastusten löytämisessä. Perheryhmäkoti tarjoaa myös tuettua asumispalvelua kotoutumislain jälkihuollon mukaisesti 17-25 vuotiaille nuorille. Tuetun asumisen piirissä olevat nuoret asuvat vuokralla omissa asunnoissa.

Yhteystiedot