Kuva frisbeen heittämisestä Startissa.

Vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen.

Vammaispalvelulain mukaisesti myönnettäviä palveluja ovat asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, työ- ja päivätoiminta, vaikeavammaisten palveluasuminen ja kehitysvammaisten asumispalvelut.

Vammaispalveluja hakevalle henkilölle aloitetaan palvelutarpeen selvitys viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä henkilön tai hänen edustajansa yhteydenotosta. Selvitys edellyttää asiakkaan tapaamista henkilökohtaisesti, yleensä kotikäynnillä. Vammaispalveluja tarvitsevalle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, joka perustuu yksilölliseen palvelutarpeen selvitykseen. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma tai muu vastaava selvitys, josta ilmenee vaikeavammaisuus.

Vammaispalveluhakemukseen on annettava kirjallinen päätös kolmen kuukauden kuluessa palvelun tai tukitoimen hakemisesta.

Tästä voit tulostaa hakemuslomakkeen: Vammaispalveluhakemus.
Palautusosoitteet löydät hakemuksen lopusta.