Kuva frisbeen heittämisestä Startissa.

Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään heidän toimintakykyään ja tarpeitaan vastaavia asumispalveluja. Tavoitteena on, että kehitysvammaiset asiakkaat asuvat tavallisissa asunnoissa tai ryhmämuotoisesti ryhmä- ja palvelukodeissa. Kehitysvammaisten asumispalveluja myönnetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain nojalla.

Asumispalveluja järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien eri tasoisina. Autettua asumista järjestetään ryhmämuotoisena henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa, hoivaa ja ohjausta runsaasti ja ympärivuorokautisesti. Ohjattua asumispalvelua järjestetään ryhmämuotoisena henkilöille, joilla on paljon avun ja tuen tarvetta, mutta he pärjäävät ilman yövalvontaa. Tuettua asumista järjestetään ryhmämuotoisena tai henkilön omaan yksityisasuntoon toteutettuna henkilöille, joilla on taitoa ja kykyä huolehtia ohjattuna omista asioistaan.

Tasasuuruisten maksujen ja laskujen oikaisumenettely (pdf-tiedosto)

 

Yhteystiedot