Kuva työkeskuksesta.

Asunnon pienimuotoisiin muutostöihin on vammaisilla henkilöillä ja ikäihmisillä mahdollisuus saada tukea myös sosiaalihuoltolain nojalla (ei edellytä vaikeavammaisuutta).

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia, mutta henkilö ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa

Muutostöinä korvataan vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät kohtuulliset muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen sekä kylpyhuoneen ja wc-tilojen korjaukset. Saunat eivät kuulu muutostöiden piiriin. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi nostolaitteet ja hälytyslaitteet, jotka annetaan yleensä asiakkaan käyttöön ja palautetaan sosiaalitoimelle käytön tarpeen lakattua.

Yhteystiedot