Kuva työkeskuksesta.

Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluita järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla (VpA 5§). Kuljetuspalveluista asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka määräytyy kullekin matkalle joukkoliikenteen taksojen mukaan.

Kuljetuspalvelua myönnetään asuinkunnassa, lähikunnassa tai toiminnallisessa lähikunnassa tapahtuviin matkoihin.

Yhteystiedot