Kuva työkeskuksesta.

Jos hoidat iäkästä, vammaista tai sairasta läheistäsi, voit olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on läheisesi henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä.

Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidontuen myöntämisohjeet (pdf-tiedosto)

Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna 2020 (pdf-tiedosto)

Omaishoitajan vapaan järjestäminen sijaisen avulla (pdf-tiedosto)

Omaishoidon tuen hakemus (word-tiedosto)

Hae omaishoidon tukea sähköisesti

Yhteystiedot