Kuva työkeskuksesta.

Jos hoidat iäkästä, vammaista tai sairasta läheistäsi, voit olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on läheisesi henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä.

Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemus (word-tiedosto)

65-vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen hakemus (word-tiedosto)

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet (pdf-tiedosto)

Omaishoidon palkkiot vuonna 2022

Omaishoitajan vapaan järjestäminen sijaisen avulla (pdf-tiedosto)

Hae omaishoidon tukea sähköisesti

Yhteystiedot