Kuva työkeskuksesta.

Kansaneläkelaitos vastaa vammaisten tulkkipalvelujen järjestämisestä ja palveluja haetaan Kelasta.

www.kela.fi

Vaikeasti kuulovammaisilla, kuurosokeilla ja puhevammaisilla henkilöillä on oikeus maksuttomaan tulkkipalveluun. Tulkkeina toimivat tulkkikoulutuksen saaneet tulkit sekä erikoisammattitutkinnon suorittaneet puhevammaisten tulkit.

Yhteystiedot