Kuva työkeskuksesta.

Työtoimintojen tavoitteena on vammaisten ja osatyökykyisten asiakkaiden osallisuuden lisääminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työllistymismahdollisuuksien lisääminen.

Toimintayksiköissä tai avo- ja tuetussa työssä vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt voivat tehdä omaan työkykyynsä sopeutettua työtä, valmentautua työhön, koulutukseen tai pitää yllä säännöllistä päivärytmiä ja toiminnallisia taitoja osallistumalla erilaiseen ohjattuun toimintaan tai valmennukseen.

Päivätoimintaa tarjotaan arkipäivisin työikäiselle henkilölle, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Päivätoiminta on maksutonta.

Toimintoihin hakeudutaan hakulomakkeella (pdf-tiedosto).

 

Lue Iin Työhönvalmennuskeskuksen oma lehti Iloinen Viesti täältä.

Yhteystiedot