Kuva frisbeen heittämisestä Startissa.

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti, mutta ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumista voidaan järjestää asiakkaan kotiin tai ostaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Palveluasumisen erityispalveluista ei peritä asiakasmaksuja. Asiakas maksaa asumisestaan vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Palveluasumisen kustannuksista voidaan periä maksu silloin, kun henkilö saa korvausta kustannuksiin muun lain nojalla.

Tasasuuruisten maksujen ja laskujen oikaisumenettely (pdf-tiedosto)

Yhteystiedot