Pudasjärvellä alkaa 3-6-vuotiaiden vanhemmille Ihmeelliset vuodet -ryhmä

Ryhmä tarjoaa tietoja ja taitoja vanhemmuuteen sekä tukea omaan jaksamiseen.

Vanhemmat saavat myös työkaluja siihen, miten auttaa lasta sosiaalisten taitojen oppimisessa ja kaverisuhteiden ylläpitämisessä. Ryhmä on vanhemmille maksuton.

Kokoontumisia on kaksitoista, ja ne pidetään Liepeen Väentuvalla tiistaisin kello 17-19 (huom. muuttunut kellonaika!). Ensimmäinen tapaaminen on 14.8. ja viimeinen joulukuun puolivälissä. Oulunkaari järjestää lastenhoidon alle kouluikäisille lapsille.

The lncredible Years on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster-Strattonin kehittämä ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä, joka edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa kasvattajia käsittelemään haasteellisia tilanteita lasten kanssa. Ihmeelliset vuodet -ohjelma pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen, ja sen on todettu edistävän merkittävästi lasten ja vanhempien hyvinvointia.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 10.8.mennessä: Essi Niemi, 044 734 1435, essi.niemi@nuortenystavat.fi.

Ryhmän järjestävät Pohjois-Pohjanmaan liiton LAPE muutosohjelma, Pudasjärven kaupunki, Oulunkaari ja Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia.