Simon kotihoidon ja asumispalvelujen esimieheksi Ryynänen-Lackman

Simon kotihoidon ja asumispalvelujen esimieheksi on valittu simolainen Päivi Ryynänen-Lackman.

Palveluesimiehen tehtävänä on toiminnan organisointi, seuranta ja kehittäminen. Hän toimii henkilöstön lähiesimiehenä ja vastaa palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Ryynänen-Lackman on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja sosionomi. Hän on työskennellyt kotihoidon ja asumispalvelujen esimiestehtävissä 14 vuoden ajan. Virkaa haki määräaikaan mennessä 16 henkilöä.