Simossa käytössä Länsi-Pohjan seniorineuvonnan chat-palvelu

Länsi-Pohjan seniorineuvonnan palvelut laajentuvat chat-palvelulla. Chat on auki arkisin kello 9-13. Se mahdollistaa pikaviestittelyn palveluneuvojien kanssa. Chat-palvelusta saat tietoa ikäihmisten palveluista. Voit ottaa yhteyttä kun esimerkiksi tarvitset tukea ja apua kotiin, asuminen omassa kodissa on turvatonta tai haluat tietoa omaishoidosta.

Chat-palvelun avulla ikäihminen tai hänen omaisensa saavat helposti yhteyden ja hoidettua asiansa. Palvelu pääsee ilman ajanvarausta, eikä sinne tarvitse kirjautua. Kun haluat kysyä tai sinulla on jokin huoli liittyen ikäihmiseen, voit vain avata internet-sivun (www.virtu.fi/alueelliset/seniorineuvonta) ja kirjoittaa nimettömänä chat-palveluun.

Chat-palvelu on osa alueellisen ikäihmisten palveluneuvonnan kokeilutoiminta. Palvelulla halutaan helpottaa ikäihmisen sosiaali- ja terveyspalveluiden avun ja neuvonnan saantia. Lapin maakunnalle ollaan luomassa yhteistä ikäihmisten palveluneuvonta- ja ohjausmallia, jota pilotoidaan ensivaiheessa Länsi-Pohjan kuntien alueella (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Ylitornio).

Ikäihminen tai hänen läheisensä saa apua:

Länsi-Pohjan seniorineuvonnan pilotissa ovat mukana Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Ylitornio. Palvelu on käytettävissä pilottialueella 31.5.2018 asti. Sitä kehittää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Toimiva kotihoito Lappiin -hanke yhdessä hankekumppaneiden kanssa. Hankkeen on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö sekä alueen sairaanhoitopiirit. Hanke on I&O-kärkihankkeen alueellinen kokeiluhanke.