Sosiaalisen taiteen residenssiohjelman haku avoinna 5.5.18 saakka!

Haluatko tuoda taidetta ryhmäkotiin tai mielenterveyskuntoutujien arkeen? Onko osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen lähellä sydäntäsi? Lähde! -hanke etsii taiteilijoita sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaan (KK AiC) vuodelle 2019!

KK AiC – Artist in Community  Sosiaalisen taiteen residenssi tuo taiteilijoita työskentelemään ryhmien ja yhteisöjen parissa tiiviiden työskentelyjaksojen kautta. Syvällinen tutustuminen mahdollistaa taiteilijan osaamisen monipuolisen hyödyntämisen niin arjen mielekkyyden, hyvinvoinnin kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmista.  Residenssitaiteilija työskentelee tietyn tai tiettyjen sosiaali- ja terveysalan yksiköiden yhteydessä noin kahden kuukauden residenssijaksolla, johon kuuluu tutustumista toimintaan, taiteellista työskentelyä ja sote-henkilöstön perehdyttämistä taidetoimintaan. Toiminta suuntautuu erityisesti mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja maahanmuuttajien palveluihin. Erityisen tärkeää on, että residenssitoiminta laajenee myös sote-yksikön seinien ulkopuolelle koskettaen yhteisöä laajemminkin!  Haku sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaan (KK AiC – Artist in Community) tapahtuu rinnakkain KulttuuriKauppilan vakiintuneen residenssiohjelman (KK AiR – Artist in Resicence) kanssa ja hyödyntää KulttuuriKauppilan asiantuntemusta taiteilijoiden valinnassa.  Haun myötä valituille taiteilijoille tehdään ehdotus residenssijaksosta, yhteistyökumppaneista, asuinjärjestelyistä ja materiaalibudjetista.
Residenssitaiteilija on työskentelynsä aikana Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijä ja hänelle maksetaan palkkaa 2350€ / kk (kokoaikainen työ) sekä tarjotaan majoitus yksityisessä huoneessa tai asunnossa. Työskentelypaikka voi olla Ii tai joku muu Oulunkaaren kuntayhtymän kunnista. Valittu taiteilija vastaa itse matkakustannuksista eikä hänelle makseta päivärahaa.

Hakeminen

Haku toteutetaan samanaikaisesti KulttuuriKauppilan tavanomaisemman kansainvälisen residenssihaun yhteydessä, jonka johdosta hakulomake on englanniksi. Haku on kuitenkin avoin myös suomalaisille ja suomenkielisille taiteilijoille ja lomakkeen saa täyttää myös suomeksi!
Lomake on osoitteessa kkair.artcurator.io. Haku päättyy 5.5.2018 klo 23.59.
Täytä lomake ja liitä CV ja Portfolio PDF-muodossa.  Ilmoita kaikki ajankohdat, jolloin alustavasti pystyisit työskentelemään residenssissä. Voit ilmoittaa lisätietokentässä mikäli jokin ajankohta olisi erityisen soveltuva. Liitä hakemukseesi alustava projektisuunnitelma. Suunnitelman ei tarvitse olla tarkka vaan kertoa millaisille lähtökohdille yhteisöllinen työskentely perustuu. Muista lähettää hakemuksesi! ”Send” -painike ilmaantuu kun kaikki lomakkeen kohdat on täytetty. Taiteilijavalinnat tekee Lähde! -hankkeen valitsijaryhmä. Valituille taiteilijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Lisää hankkeesta:
www.facebook.com/lahdetaide