Taksikuljetukset kilpailutettiin kahdeksi vuodeksi

Oulunkaari on kilpailuttanut vammaispalvelulain, vammaispalveluasetuksen ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset.

Kuljetukset ovat niin sanottuja asiointikuljetuksia kotikunnan ja naapurikuntien alueella. Kilpailutukseen eivät kuulu terveydenhoitoon liittyvät kuljetukset, jotka ovat KELA:n kautta korvattavia. Sen sijaan päätös koskee myös terveysasemien tilaamia potilaskuljetuksia, jotka ovat yleensä käyntejä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Kuljetukset tullaan hoitamaan asiakaskohtaisesti, yksilö- tai ryhmäkuljetuksina.
 
Päätös on niin sanottu puitesopimus, eli kultakin paikkakunnalta on valittu useita toimijoita. Lisäksi kultakin kyläalueelta on valittu tarjoushinnan perusteella yksi yritys, jonka kanssa tehdään tarvittaessa ryhmäkuljetussopimus asiakkaiden asiointimatkoista keskustaajamaan.
 
Kaksivuotiset sopimukset tulevat voimaan elokuun alusta. Sopimuksia on myöhemmin mahdollista jatkaa kahden vuoden ajan, yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tarjouksen jätti 28 tarjoajaa, joista neljä oli erilaisia yhteisyritysten tarjouksia. Yksi tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja.
 
Katso valitut kuljetusyritykset yhtymähallituksen nettisivuilta.
 
Lisätietoja: hankintapäällikkö Jouni Piri, 0400 380 104