Terveyspalvelujohtajaksi Cajan-Suokas

Yhtymähallitus on valinnut terveyspalvelujohtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Liisa Cajan-Suokkaan.

Cajan-Suokas on työskennellyt muun muassa Haapaveden terveyskeskuksen johtavana lääkärinä, Siikalatvan terveyspalvelualueen ylilääkärinä ja PPSHP:n asiantuntijalääkärinä sekä erilaisissa kehittämis- ja johtamistehtävissä Terveystalolla ja ODL:lla. Myös Oulunkaari on hänelle entuudestaan tuttu, sillä hän on työskennellyt muutamia vuosia sitten Utajärvi-Vaala-palvelualueen vastaavana lääkärinä.

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan terveyspalvelujohtajan tehtävänä on terveyspalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulosvastuullinen johtaminen siten, että toiminta toteuttaa terveyspalveluille asetettua visiota ja strategisia tavoitteita. Terveyspalvelujohtaja vastaa siitä, että terveyspalvelut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaatteiden kaikilla yhteistoiminta-alueen palvelualueilla. Terveyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen sisäisen synergian hyödyntämisestä ja yhteistyöstä muiden palvelualojen, viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Terveyspalvelujohtajan tehtäviin sisältyvät johtavan lääkärin tehtävät, ja hän toimii terveyspalvelujen seudullisena palvelujohtajana. Terveyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta yhdessä alueellisten vastuuhenkilöiden kanssa.

Lisätietoja:
liisa.cajan-suokas@oulunkaari.com