Kuva lääkäristä.

Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa Simon, Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien lakisääteisten terveyspalveluiden tuottamisesta. Terveyspalveluiden toiminta kattaa vastaanoton-, kuntoutuksen-, mielenterveystyön-, osastohoidon- sekä suun terveydenhuollon- ja työterveyshuollon palvelut.

Terveyspalveluiden tehtävänä on tukea ja auttaa kaikenikäisiä kuntalaisia heidän fyysisen- ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä, hyvän terveydentila ylläpitämisessä ja sairauksien mahdollisimman täysivaltaisessa paranemisessa.

Oulunkaaren terveyspalveluissa työskentelee noin 300 terveydenhuollon ammattilaista, joiden tavoitteena on jatkuva palveluiden kehittäminen koko henkilöstön voimin mahdollisimman terveen elämän turvaamiseksi kuntalaisille. Oulunkaarella panostetaan vahvasti myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen, jotta korkealaatuisia palveluita voitaisiin tuottaa lähellä kuntalaisia, mahdollisuuksien mukaan jopa heidän kotonaan.

 

Terveydenhoitajat.

Terveys ja sairaanhoito

Vastaanotoilla toimii päivystyksellisten ja kiireellisten terveysongelmien hoito virka-aikaan sekä pitkäaikaissairauksien hyvään hoitotasapainoon ja komplikaatioiden ehkäisyyn pyrkivä kiireetön vastaanottotoiminta.  Vastaanotot ja päivystys, Reseptin uusiminen, Laboratorio, Röntgen, Rokotukset ja Mammografia ja naisten terveystapaamiset

Lääkäri ja lapsi.

Neuvolat ja kouluterveys

Neuvola tarjoaa yksilöille ja perheille monipuoliset ja moniammatilliset, yksilön ja perheen tarpeista lähtevät, hyvinvointia tukevat ja ylläpitävät palvelut. Ehkäisy ja perhesuunnittelu, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Koululaisen hyvinvointi, Lasten puhe- ja toimintaterapia, Neuvolan asiakasraati

Etäkuntoutus.

Kuntoutuminen

Terveyskeskuksen kuntoutusyksikkö tukee ja valmentaa kuntalaisia parhaan mahdollisen toimintakyvyn ja terveyden saavuttamisessa. Apuvälineet, Fysioterapia, Puheterapia, Toimintaterapia, Veteraanikuntoutus

Hammashoitaja.

Hammashoitola

Suun terveydenhuoltoon kuuluvat suun sairauksien tutkimus ja hoito, ehkäisevä hammashoito sekä terveyskasvatus. Hammashoitola

Suunnittelupöytä.

Työterveyshuolto

Oulunkaari tarjoaa kuntien järjestämisvastuulla olevia lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita sekä sairausvastaanottoa kaikkien seutukunnan kuntien alueella viidessä eri toimipisteessä. Voit asioida työterveyshuollon palveluissa turvallisesti myös sähköisen Oulunkaaren Omahoitopalvelun kautta. Työterveyshuolto

Nainen rannalla.

Mielenterveyspalvelut

Avoterveydenhuollon mielenterveystyön palveluissa järjestetään kuntalaisille ohjausta ja neuvontaa mielenterveysongelmissa, psykososiaalista tukea kriisitilanteissa sekä tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta mielenterveyden häiriöissä. Mielenterveys, Sähköiset mielenterveyspalvelut