""

Terveyskeskuksen hoito-osastolla kuntoutustoiminta tapahtuu moniammatillisena tiimityöskentelynä, johon osallistuu osaston hoitajat, kuntoutustyöntekijät sekä lääkäri. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja omatoimisuus sekä kotona selviytyminen. Potilaita, joiden toimintakyky on alentunut äkillisen sairastumisen vuoksi, kuntoutetaan päivittäisten toimintojen yhteydessä sekä fysioterapeutin toimesta terapeuttisen harjoittelun avulla.

Ennen kotiutusta kartoitetaan kuntoutujan asunnon esteettömyys ja selviytyminen kotioloissa. Tarvittaessa kotiin hankitaan apuvälineitä ja tehdään asunnonmuutostöitä, kuten kynnysten poistamista ja liuskojen rakentamista.

Yhteystiedot