""

Yksilöllinen fysioterapia toteutetaan terveyskeskuksessa yleensä 5-15 kertaa (joskus pitempäänkin) tapahtuvana sarjana, jolloin käyntejä on 1-2 viikossa. Yksilölliseen fysioterapiaan kuntoutujat tulevat terveyskeskus- tai sairaalalääkärin lähetteellä.  Terveyskeskuksen yksilöllisiä fysioterapiapalveluja saavat potilaat, joilla on merkittävä toimintakykyä alentava tai uhkaava sairaus tai vamma (esimerkiksi aivoperäinen sairaus, vaikea tuki- ja liikuntaelinsairaus tai leikkauksen jälkitila).

Fysioterapiakäyntien tavoite on, että yhdessä kuntoutujan kanssa työskentelemällä saavutetaan asiakkaalle paras mahdollinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky.  Kuntoutujaa aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Yhteystiedot