""

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kuntoutusta. Puheterapia sisältää kielellisten taitojen ja vuorovaikutuksen sekä syömisen ja nielemisen ongelmien arvioinnin, kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä lähiympäristön ohjauksen. Tarvittaessa puheterapeutti myös arvioi asiakkaalle soveltuvia puhetta tukevia ja/tai korvaavia kommunikointimenetelmiä sekä ohjaa niiden käytössä.

Neuvola ohjaa lapsia puheterapeutin arvioon puheen kehityksen viivästyessä (esimerkiksi puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmat ja äännevirheet). Suurin osa puheterapeuttien asiakkaista on alle kouluikäisiä lapsia. Puheterapeuttisen tutkimuksen tavoite on löytää syyt ja selvittää lapsen kehitystaso kielellisen toiminnan eri osa-alueilla. Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu pääasiassa yksilöterapiana vastaanotolla sekä kotiharjoitteluna. Kuntoutukseen kuuluu myös yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa. Riittävän aikaisin aloitetulla hoidolla voidaan ennaltaehkäistä yleisiä oppimisvaikeuksia ja/tai lukemisen ja kirjoittamisen häiriöitä.

Aikuiset hakeutuvat puheterapiaan lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä. Puheterapeutti kuntouttaa muun muassa äänihäiriöitä, änkytystä ja erilaisista neurologisista sairauksista aiheutuvia ilmaisun ja kielellisen kanssakäymisen sekä syömisen/nielemisen ongelmia. Kotiharjoitukset ovat oleellinen osa aikuisasiakkaiden kuntoutusta. Yli 18-vuotiaiden lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettava puheterapia on maksullista, arvio, ohjaus ja alle 18-vuotiaiden puheterapia maksutonta.

Tulostettavat s-ja r-harjoitusvihkot löydät näistä PDF-tiedostoista:

R-vihko

S-vihko

Yhteystiedot