Kuva neuvolasta.

Asiakasraadissa asiakkaat tuovat näkökulmansa 0-6-vuotiaiden lasten neuvolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Raadissa vierailee myös asiantuntijoita kertomassa ajankohtaisista asioista. Raati kokoontuu 2-4kertaa vuodessa esimerkiksi järjestön tai seurakunnan pitämän perhekahvilan yhteydessä tai perhekeskustoiminnan avoimissa kohtaamispaikoissa. Ryhmä on avoin kaikille perheille.

Raatitoimintaa on Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Toiminta yhdistetään kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa perhekeskustoimintaan liittyvään avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan. Kohtaamispaikkatoiminnan tiedottamista voi seurata esimerkiksi Oulunkaaren perhekeskuksen Facebook -sivuilta.

Raadeista laaditaan muistiot, jotka toimitetaan perhepalvelujohtajalle. Palvelujen kehittäminen pohjautuu mm. näissä asiakasraadeissa saatuun asiakaspalautteeseen.

Yhteystiedot