Asiakasraadissa asiakkaat tuovat näkökulmansa 0-6-vuotiaiden lasten neuvolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Raadissa vierailee myös asiantuntijoita kertomassa ajankohtaisista asioista. Raati kokoontuu 2-4kertaa vuodessa esimerkiksi järjestön tai seurakunnan pitämän perhekahvilan yhteydessä tai perhekeskustoiminnan avoimissa kohtaamispaikoissa. Ryhmä on avoin kaikille perheille.

Raatitoimintaa on Iissä ja Utajärvellä. Toiminta yhdistetään kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa v.2019 aikana käynnistyviin perhekeskustoiminnan avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan.

Raadeista laaditaan muistiot.

Yhteystiedot