Asiakasraadissa asiakkaat tuovat näkökulmansa 0-6-vuotiaiden lasten neuvolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Raadissa vierailee myös asiantuntijoita kertomassa ajankohtaisista asioista. Raati kokoontuu 2-4kertaa vuodessa esimerkiksi järjestön tai seurakunnan pitämän perhekahvilan yhteydessä. Ryhmä on avoin kaikille perheille.

Raatitoimintaa on Iissä ja Utajärvellä. Toimintaa pyritään laajentamaan myös muihin Oulunkaaren jäsenkuntiin v. 2017 aikana.

Raadeista laaditaan muistiot.

Yhteystiedot