""

Lyhytaikaisen osastohoidon perustehtävä on akuutteja sairauksia sairastavien potilaiden hoito. Osastolle tullaan erikoissairaanhoidosta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä, oman terveysaseman lääkärin vastaanotolta sekä sovitusti suoraan kotoa kuntoutusjaksolle tai tutkimuksiin valmistelua varten. Osastopaikkoja hyödynnetään koko Oulunkaaren alueen asukkaiden sekä mahdollisuuksien mukaan myös ulkokuntalaisten hoidossa. Osastohoidon tavoitteena on potilaan lyhytaikaisella hoitojaksolla saavutettu tehokas kuntoutuminen. Akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät kotiin, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin. Kotiutustilanteissa ollaan yhteydessä omaisiin ja tarvittaessa kotihoitoon. Tarvittaessa järjestetään yhteistyössä omaisten ja kotihoidon palveluohjauksen kanssa kotiutuspalaveri, jossa arvioidaan kotona tarvittavia tukitoimia ja asumismuotoa

Osastot toimivat hyvässä yhteistyössä terveysasemien kuntoutus- ja vastaanottopalveluiden sekä vanhuspalveluiden kanssa.

Osaston vierailuajat ovat joustavia. Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevasta omaisuudesta.

Yhteystiedot