Kuva lääkäristä.

Sähköinen lääkemääräys on käytössä kaikilla Oulunkaaren terveysasemilla.

Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja  tallentaa sen valtakunnalliseen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.

Vastaanotolla potilas saa lääkäriltä paperisen reseptin sijaan potilasohjeen, johon on kirjattu hänelle määrätyt lääkkeet. Asiakas voi hakea lääkkeen mistä tahansa apteekista. Potilasohje on hyvä olla mukana, sillä se helpottaa ja nopeuttaa asiointia apteekissa. Lääkkeen saa myös näyttämällä henkilöllisyystodistusta tai Kela-korttia.

Lääkkeen voi tarvittaessa noutaa apteekista joku muu henkilö potilaan puolesta. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hakemiseen.

Sähköisen lääkemääräyksen uusiminen

Sähköisen lääkemääräyksen uusimista voi pyytää joko omalta terveysasemalta tai Omakanta-verkkopalvelussa. Myös apteekit välittävät uudistamispyyntöjä, apteekin kautta tehtävä uudistamispyyntö on maksullinen.

Sähköinen lääkemääräys uusitaan 8 vuorokauden kuluessa, joten pyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Alkuperäinen potilasohje koskee myös uusittua reseptiä. Reseptin uusimisesta saa halutessaan tekstiviestin matkapuhelimeen. Uusimispyynnön tilaa voi tiedustella terveysasemalta tai apteekista.

 

Sähköisen lääkemääräyksen hyödyt

Aina tallessa, koska kaikki tiedot ovat valtakunnallisessa Kelan Reseptikeskuksen tietokannassa. Reseptit ovat helposti saatavilla lääkärissä ja apteekissa, eivätkä ne voi kadota. Lääkkeet voi noutaa mistä tahansa apteekista Suomessa.

Turvallista, sillä kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu vahvasti suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Omia lääkemääräyksiä voi tarkastella Omakanta–verkkopalvelussa.

Laadukasta, koska sähköisen lääkemääräyksen käyttö parantaa hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Samalla voidaan välttää päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset sivuvaikutukset.

Lisätietoja sähköisestä lääkemääräyksestä löytyy Kansallisen terveysarkiston Kanta-sivuilta.

Yhteystiedot