""

Terveystapaamisessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta haastattelemalla, annetaan asiakkaan tarpeiden mukaista terveysneuvontaa ja -ohjausta sekä ohjataan tarpeen mukaan mahdollisiin jatkopalveluihin. Terveystapaamiseen ohjaudutaan työ- ja päivätoimintapalveluiden kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan terveydenhoitajaan.

Yhteystiedot