Testaus-, jäljitys-, eristys- ja karanteenikäytännöt Oulukaarella 1.2.2022 alkaen

Milloin testiin?

Jatkossa lieväoireisten henkilöiden ei ole välttämätöntä hakeutua koronavirustestiin, vaan riittää, että sairastaa oireisen hengitystieinfektion kotona. Alueella on nyt niin paljon koronavirustautia, että kaikkia hengitystie -infektioita voidaan pitää koronavirustaudin aiheuttamina. Muiden virusten aiheuttamia tauteja alueella on vähän.

Poikkeuksen testiin hakeutumisessa muodostavat hengitystieoireista kärsivät sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt. Myös raskaana olevien ja alle 6 viikon sisällä synnyttäneiden kehotetaan edelleen hakeutuvan koronavirustestiin. Vakavissa oireissa tulee edelleen hakeutua terveydenhuoltoon hoidon tarpeen arviointia varten.

Oireettomien ei tule hakeutua testiin muuten kuin tartuntatautilääkärin määräyksestä.

Positiivisen kotitestin tehneen ei tarvitse enää hakeutua varmistustestiin, vaan hän voi sairastaa taudin ja eristäytyä 5 vuorokauden ajaksi kotiinsa. Liikkeelle voi lähteä 5 vuorokauden kuluttua positiivisesta kotitestistä, kunhan on kuumeeton ja oireet ovat vähentyneet. Lisätietoja löydät alla olevista linkeistä.

Jäljitys- ja karanteenikäytäntö muuttuu

Jatkossa tartunnanjäljitys tullaan keskittämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin ja laitosepidemioihin. Karanteenikäytännöstä nykymuodossa ja karanteenipäätösten tekemisestä luovutaan alueellisesti. Käytäntö ei enää vaikuta epidemiaa rajaavasti, sillä tauti on jo laajasti levinnyt.

Koronapositiivisten kontaktointi ja eristyskäytäntö muuttuvat

Pääsääntöisesti tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä luovutaan alueellisesti. Jatkossa eristykseen määrätään vain erityistapauksissa tilanteissa, joissa pyritään rajoittamaan ja ehkäisemään laitosepidemioita ja osana sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden epidemian hallintaa.

Positiivisen koronatestin terveydenhuollossa antanut saa ilmoituksen tekstiviestillä tartunnastaan ja hänen kehotetaan eristäytyvän kotiinsa vähintään viiden vuorokauden ajaksi. Parantumisen jälkeen liikkeelle voi lähteä 5 vuorokauden kuluttua, kunhan on kuumeeton ja oireet ovat vähentyneet. Tarvittaessa positiivisen koronatestin antanut voi olla yhteydessä terveysasemalle ensisijaisesti omahoitopalvelun kautta.

Samassa taloudessa positiivisen koronavastauksen saaneen kanssa asuvien suositellaan mahdollisuuksien mukaan välttämään kontakteja toisiin ihmisiin vähintään viiden päivän ajan. Etätyötä ja etäopiskelua suositellaan mahdollisuuksien mukaan. Töihin, opiskeluun ja kouluun voi mennä normaalisti, mikäli etätyö ei ole mahdollista. Kasvomaskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä suositellaan. Mikäli ilmaantuu oireita, niin siirrytään välittömästi kotiin sairastamaan.

Normaalit sairauslomakäytännöt jatkossa

Mikäli henkilö tarvitsee sairauslomatodistuksen töistä poissaolonsa takia, hän on tavalliseen tapaan yhteydessä työterveyshuoltoon tai omaan terveyskeskukseen hyödyntäen sähköisiä kanavia ja puhelinta. Sairaana ei pidä lähteä liikkeelle kotoa todistuksen hakemisen takia.

Työnantajien suositellaan laajentavan omailmoituskäytäntöään työntekijän positiivisen koronatestin jälkeen, jotta tarpeettomien todistusten hankkimiselta vältyttäisiin.

Ohjeita kouluille ja päiväkoteihin

  • Mikäli koululuokassa tai päiväkotiryhmässä joku sairastuu, muita ei kuitenkaan enää aseteta karanteeniin. Perheitä, joissa sairastumisia on, pyydetään ilmoittamaan sairastumisesta kouluun/päiväkotiin, jotta koulut/päiväkodit voivat ilmoittaa tartunnasta muille vanhemmille (esim. Wilma-viesti). Huomaathan, että tartuntatautiviranomaiset eivät enää erikseen ota yhteyttä altistuneisiin tai sairastuneisiin.
  • Akuutissa taudissa on syytä jäädä kotiin sairastamaan
  • Oireiselle suositellaan kotitestiä. Jos testi on positiivinen, on syytä pysyä poissa hoidosta tai koulusta vähintään 5 vuorokautta, kunnes oireet ovat vähentyneet.
  • Kun oireet ovat vähenemässä, voi palata kouluun tai päiväkotiin
  • Jos perheessä on rokottamattomia lapsia ja perheessä on todettu koronatartunta, on rokottamattomien syytä jäädä kotiin 5 vuorokauden karanteeniin. Mikäli tarvitsee sairaspoissaolotodistuksen, voi sen pyytää Oulunkaaren Omahoidon kautta. Simossa voi ottaa yhteyttä terveysaseman vastaanottonumeroon.
  • Rokotettujen oireettomien ei tarvitse jäädä kotiin, vaikka perheessä olisi todettu koronatartunta. Rokotetun oireisen henkilön tautia pidetään ensisijaisesti koronatartuntana, mikäli perheessä on jo joku sairastunut. Tällöin toimitaan edellä mainittujen ohjeiden mukaan.

 

Oulunkaaren tartuntatautilääkärit