Tuore yhtymävaltuusto perehtyi hyvinvointialueen valmisteluun

Pohjois-Pohjanmaalla muutos etenee hyvin, mutta Simon tilanne pohdituttaa.

Oulunkaaren tuore yhtymävaltuusto totesi ensimmäisessä kokoontumisessaan, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu on edennyt hyvin. Hyvinvointialueen suunnitelmia oli esittelemässä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, hyvinvointialueen muutosjohtaja Ilkka Luoma.

 

Simossa on monia erityiskysymyksiä

Lapin maakuntaan kuuluva Simo kuuluu kesällä hyväksytyn lain mukaan Lapin hyvinvointialueeseen. Nykytilanteessa sote-palvelut järjestää pääosin Pohjois-Pohjanmaalle Simon kuntaa lukuun ottamatta sijoittuva Oulunkaari, ja erikoissairaanhoidon osalta Simo kuuluu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin. Luoman mukaan Simon tilanne ei ole millään lailla ainutlaatuinen, vaan vastaavia tilanteita sote-palvelutuotannon nykyorganisaatiorakenteen sijoittuessa yli hyvinvointialue-rajojen on muuallakin Suomessa.

Oulunkaaren yhtymävaltuuston tuore puheenjohtaja, Simon entinen kunnanjohtaja Esko Tavia totesi Simon olevan erittäin tyytyväinen sekä Oulunkaaren palveluihin että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rivakkaan valmistelutyöhön.

-Oulunkaari on järjestänyt ja tuottanut Simon sote-palvelut jo kymmenen vuoden ajan. Pitkää ja hyvää yhteistyötä joudutaan nyt uudelleen tarkastelemaan, toteaa Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila.

Valtuuston kokoontumisessa ei otettu kantaa siihen, haluaako Simo suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta etelään vai pohjoiseen. Muutosjohtaja Luoman tulkinnan mukaan lait kuitenkin mahdollistavat, että kunta voi omalta osaltaan käynnistää hyvinvointialuejakoa koskevan muutosprosessin. Prosessi vie kuitenkin niin paljon aikaa, että vuoden 2023 alkuun muutos ei ehtisi, vaikka sellaisen käynnistämiseen Simon kunta mahdollisesti päätyisikin.

Simon olisi myös kenties mahdollista pysyä hallinnollisesti Lapin hyvinvointialueessa, joka järjestäisi Simon kunnan alueella sote-palvelut yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Ratkaisuun liittyy kuitenkin paljon juridisia selvitettäviä yksityiskohtia, ja ratkaisu edellyttää myös yhteistä tahtotilaa sekä Lapin että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden tahoilta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue suunnittelee, että toiminnallisena alueellisena pohjana olisi kuusi maantieteellistä aluetta, Oulu, Oulunkaari, Koillismaa, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että Simon palvelujen osalta yhteistyön suunta voisi jatkossakin olla Oulunkaaren alue.

Luoma kehotti Simoa ja Oulunkaarta olemaan aloitteellinen, jotta Simon erityistilanteesta päästäisiin keskustelemaan yhdessä Lapin hyvinvointialueen, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

Periaatteessa tämän hetken tilanteen mukaan Oulunkaaren Simon palvelualueen sote-henkilöstö siirtyy Lapin hyvinvointialueen työntekijöiksi. Oulunkaarella on kuitenkin paljon työntekijöitä, jotka työskentelevät Simon lisäksi Iin tai koko Oulunkaaren alueella. Luoman tämänhetkisen tulkinnan mukaan heistä siirtyisi Lapin hyvinvointialueelle he, jotka työskentelevät yli puolet työajastaan Simon palvelualueella.

Varsinkin monet kuivaniemeläiset käyttävät tällä hetkellä Simon terveysaseman palveluita, ja se on mahdollista joka tapauksessa myös jatkossa. Valinnanvapaus pysyy voimassa myös eri hyvinvointialueiden välillä ja koskee sekä perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa.

Ilkka Luoma pitämässä esitystä.
Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi yhtymävaltuutetuille Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluista.

 

VIISI FAKTAA TULEVASTA MUUTOKSESTA  

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitosten palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta.
  • Aluevaalit ovat ensi vuoden tammikuussa, ja aluevaltuusto ja -hallitus aloittavat toimintansa ensi vuoden maaliskuussa.
  • Tällä hetkellä valmistelua edistää väliaikainen valmisteluorganisaatio, jossa Oulunkaarelta ovat mukana kuntayhtymänjohtaja Leena Pimperi-Koivisto ja kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen. Toimintaa ohjaavat suppea ja laaja poliittinen ohjausryhmä.
  • Pohjois-Pohjanmaan tuleva hyvinvointialue tulee olemaan Suomen kolmanneksi suurin. Siirtyviä kuntia on 30, ja siirtyviä organisaatioita on 21.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle vanhoina työntekijöinä. Tukitehtävissä kuten hallinto-, ateria- ja siivouspalveluissa työskentelevät henkilöt siirtyvät, jos vähintään puolet heidän työajastaan kohdentuu sote- tai pelastuspalveluihin.

 

Lisätietoja:
kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com
Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila, vivi.marttila@simo.fi

Yhtymävaltuuston jäsenet kokouksessa.
Oulunkaaren tuore yhtymävaltuusto ja virkamiesjohto kokoontuivat ensimmäisen kerran.