Uudet koronasuositukset Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan alueelle

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä ilmoitti alueen siirtymisestä epidemian leviämisvaiheeseen, joka tarkoittaa sitä, että kaikkien koronatartuntojen alkuperää ei ole pystytty selvittämään. Oulunkaaren alueella tartunnat on toistaiseksi pystytty jäljittämään. Alueen siirtyminen uuteen epidemiavaiheeseen tuo mukanaan uusia rajoituksia myös Oulunkaaren alueelle. Seuraavat rajoitukset ovat voimassa 1. – 18.12.2020:

Julkiset tilat, yleisö- ja yksityistilaisuudet

 • Kuntien julkiset tilat, kuten virastot ja liikuntapaikat, suljetaan. Turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan vahvasti toimivan samoin.
 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.
 • Yksityistilaisuuksia, kuten pikkujouluja, ei järjestetä. Pienimuotoisia muistotilaisuuksia voidaan järjestää (max. 10 henkilöä).

Varhaiskasvatus, opetus ja ryhmäharrastustoiminta

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta) siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen ja suositukset huomioiden.
 • Yli 18-vuotiaiden sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on syytä keskeyttää.
 • Alueellisen koordinaatioryhmän 30.11. linjausten mukaisesti lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12 – 17-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset. Seuraa kuntien tiedotusta asiasta.

Riskiryhmien suojeleminen ja sote-palveluiden toiminnot

 • Koronaviruksen riskiryhmiä suojellaan koronavirukselta tehostetuilla toimenpiteillä THL:n ohjeistusten mukaisesti. Vierailuja Oulunkaaren alueen asumispalvelu- ja hoivayksiköissä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Vierailuja on mahdollista toteuttaa videovälitteisesti.
 • Myös vierailuja terveysaseman akuuttivuodeosastolle tulee välttää, erityistapauksissa (esim. saattohoito) asiasta voi sopia henkilökunnan kanssa.
 • Oulunkaaren vanhuspalveluiden päivätoiminnat ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta jäävät joulutauolle 1.12. alkaen. Kuntoutuksen ja perhe- ja sosiaalipalveluiden ryhmätoiminnot ja muut toiminnot järjestetään toistaiseksi koronaohjeistukset huomioiden.

Suu- ja nenäsuojuksen käyttö (koskee pääsääntöisesti yli 15-vuotiaita, poikkeuksena suositus maskien käytöstä yläkouluissa):

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, myös takseissa ja kimppakyydeissä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstö kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Julkiset sisätilat ja yleisötilaisuudet, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tilat (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitokset (mukaan lukien lukiot) ja korkeakoulut
 • Työpaikkojen sisätilat, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Muuta

 • Tehdään etätyötä ja järjestetään etäkokouksia mahdollisimman laajasti.
 • Ravitsemusliikkeiden aukiolojen suhteen toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.
 • Ylimääräistä matkustamista ja asiointia oman alueen ulkopuolella, kuten Oulussa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella, tulee välttää.

Seuraa Oulunkaaren kuntien viestintää kuntakohtaisista toimenpiteistä.

 

Lisätietoja:

Tuula Saukkonen, johtava lääkäri, ylilääkäri, Oulunkaari
P. 050 597 9971, tuula.saukkonen@oulunkaari.com

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari
P. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com