Vaalassa käynnistyy uuden terveyskeskuksen suunnittelu

Vaalan kunnan sisäilmajohtoryhmä suosittelee kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyvinvointi- ja terveyspalveluiden järjestämiseen soveltuvien tilojen uusinvestoinnin pikaista
käynnistämistä.


Kunnan teknisellä osastolla käynnissä olevan laajan kiinteistökartoituksen terveyskeskusta
koskevat tutkimustulokset ovat valmistuneet elokuun alkupuolella, ja sisäilmajohtoryhmä on
päätynyt sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten perusteella suosittelemaan uuden
terveyskeskuskiinteistön rakentamista.

”Tutkimusraportti osoittaa, että terveyskeskuksen kosteus- ja sisäilmavauriot ovat laajat, ja
ulottuvat kaikkiin eri rakennusvaiheissa tehtyihin kiinteistön osiin. Nykyisen kiinteistön
kunto ja ikä sekä arvioidut korjauskustannukset ja jäljellä oleva elinkaari huomioiden
olemme tulleet siihen tulokseen, että on kustannustehokkaampaa rakentaa uusi kiinteistö,
kuin korjata nykyistä vaurioitunutta terveyskeskusta”, toteaa sisäilmajohtoryhmän
puheenjohtajana toimiva kunnanjohtaja Miira Raiskila.

”Uudessa kiinteistössä kiinteistöriski on pieni ja odotettu elinkaari voidaan kohtuullisella
varmuudella laskea, toisin kuin vanhan rakennuksen korjauksiin ryhdyttäessä. Hankkeen
alkuvaiheessa tehdään laaja ennakkovaikutusten arviointi ja kartoitetaan erilaiset
etenemismahdollisuudet sote-palveluiden kiinteistöjen osalta”, Raiskila jatkaa.

Nykyinen terveyskeskus on rakennettu pääasiassa 1960-luvulla. Uusin siipi on 2000-luvun
alussa valmistunut. Tasearvoa terveyskeskuksella on laajennusosien ja
korjausinvestointien jäljiltä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kesän aikana tekninen osasto on tutkimustulosten ennakkoviitteiden perusteella reagoinut
tilanteeseen tilaamalla terveyskeskukselle 37 sisäilmanpuhdistinta, joiden vaste on niiden
asennuksen jälkeen uudelleen suoritetussa sisäilmatutkimuksessa osoittautunut hyväksi ja
sisäilma tavanomaisen puhtaaksi.

”Tämänhetkisten arvioiden mukaan sisäilmanpuhdistimien turvin työskentelyä ja
palveluntarjoamista nykyisessä terveyskeskuksessa voidaan jatkaa uuden kiinteistön
valmistumiseen asti, eli noin kahden vuoden ajan”, kunnanjohtaja Raiskila kertoo.
Sisäilmajohtoryhmän suosituksen mukaan sisäilmatutkimus on syytä uusia puolivuosittain
laitteiden toiminnan varmistamiseksi. Myös käyttäjäkysely sisäilman laadusta koneiden
asennuksen jälkeen on syytä toteuttaa. Terveellisten ja turvallisten työtilojen turvaaminen ja
työntekijäkohtainen yksilöllinen tarkastelu työtilojen suhteen on sisäilmajohtoryhmän
mukaan tärkeää.

Vaalan kunnanhallitus käsittelee toimenpidealoitetta kokouksessaan 3.9. ja
kunnanvaltuusto 19.9. Kunnanjohtajan mukaan tilojen suunnitteluun ryhdytään pikaisella
aikataululla, ja siihen otetaan laajasti mukaan kiinteistön tulevat käyttäjät.

Kunnanjohtaja Raiskila ennakoi, että uutta terveyskeskusta lähdettäisiin suunnittelemaan
muunneltavaksi monitoimitilaksi: ”Mahdollisesti tulossa olevan maakuntauudistuksen
kannalta on tärkeää, että soten lähipalveluille on terveet ja nykyaikaiset tilat Vaalassa.
Järjestämisen ja väestön muutosten takia tilojen muunneltavuus on kuitenkin tärkeää, ja se
on onneksi nykyaikaisessa rakentamisessa helposti toteutettavissa. Sama kiinteistö voi
toimia tarpeen mukaan osastotiloina, vastaanottona tai vaikkapa palveluasumiskäytössä”,
Raiskila toteaa.

Lisätietoja:
Vaalan kunnanjohtaja
Miira Raiskila
0400 855 920
miira.raiskila@vaala.fi