Valmiuslain vaikutukset Oulunkaaren perhepalvelujen toimintoihin päivitetty

Hallitus on antanut 17.3.2020 asetuksen valmiuslain käyttöönotosta liittyen
koronavirustilanteeseen. Valtioneuvoston päätökset Oulunkaaren perhepalveluiden toiminnassa
näkyvät seuraavasti:

 1. Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteydenpito pyritään hoitamaan
  puhelimitse ja Omahoito-palvelun kautta. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti
  ensisijaisesti Omahoidossa. Hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä. Sovitut tapaamisajat
  ovat voimassa, mutta infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika. Voimassa
  olevat asiakkuudet ja palvelut jatkuvat edelleen.
 2. Kaikki työ- ja päivätoiminta keskeytetään. Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut
  järjestetään yksilöllisesti.
 3. Sosiaalitoimen palvelut toteutetaan ajanvarauksella, ja sosiaali- ja perhepalveluihin
  liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä palveluohjauksen numeroon: 08 5875 5010 (arkisin
  klo 9 – 15).
 4. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut ovat edelleen
  voimassa ja niitä saa käyttää, kuljetuspalvelut toimivat normaalisti. Sosiaalisia kontakteja
  tulee kuitenkin välttää ja asiointi tulee rajata vain välttämättömimpään, huomioiden
  Suomen hallituksen antamat määräykset koskien erityisen haavoittuvassa asemassa olevia
  kuntalaisia ja yli 70-vuotiaita.
 5. Palvelutarpeen arvioinneissa etusijalla ovat kiireellisen avun tarpeessa olevat, muissa
  arvioinneissa voi olla viivettä. Erityishuomiota kiinnitettään iäkkäiden ja erityistä tukea
  tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeihin ja palveluihin. Välttämätön
  toimeentulo ja huolenpito varmistetaan kaikkien osalta.
 6. Lapsiperheiden ja lastensuojelun asiakkaiden palveluista huolehditaan ja huomiota
  kiinnitetään erityisesti lasten ja erityislasten tilanteeseen kotiopiskelun takia. Sovituista
  tapaamisista ja myönnetyistä palveluista pidetään kiinni, mikäli asiakkaalla/työntekijällä ei
  ole hengitystieinfektion oireita.
 7. Vammaisten henkilökohtaisen avun palvelut ja kotona asumisen tuki varmistetaan ja
  asiakkaan tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista huolehditaan (mm. ruokailu,
  hygieniahoito, pukeutuminen, siirtymissä avustaminen ja pakolliset asiointikäynnit).
 8. Tarpeelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät hoidetaan. Koulukuraattorit
  työskentelevät koululaisten ja oppilaiden kanssa tarpeen mukaan.
  23.3.2020
 9. Kuivaniemen neuvolapalvelut toteutetaan Iin neuvolassa (Asematie 169, 91100 Ii).