Valmiuslain vaikutukset Oulunkaaren vanhuspalveluihin

Hallitus on antanut 17.3.2020 asetuksen valmiuslain käyttöönotosta liittyen
koronavirustilanteeseen. Valtioneuvoston päätökset Oulunkaaren vanhuspalveluiden toiminnassa
näkyvät seuraavasti:

 1. Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kielletään.
  Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset
  sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse
  yhteyttä henkilökuntaan.
 2. Päivätoimintaa on keskeytetty.
 3. Senioripisteet ovat kiinni toistaiseksi, yhteydenotot ja neuvontaa saa soittamalla
  palveluohjaajan numeroon.
 4. Kotihoidon käynteihin saattaa tulla muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan aina asiakkaalle.
 5. Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti ja palvelutarvearvioita tehdään pääsääntöisesti puhelimitse. Tarvittaessa tehdään kotikäynti.
 6. Sosiaalihuoltolainmukaiset ilmoitukset hoidetaan.
 7. Omaishoidon vapaat pyritään järjestämään.

Valtioneuvosto teki linjauksen myös yli 70-vuotiaiden liikkumisesta: yli 70-vuotiaat velvoitetaan
pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia
vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeen mukaan Oulunkaari kehottaa yli 70-vuotiaita
noudattamaan erityistä varovaisuutta esimerkiksi kauppa-asioinneissa. Myös ryhmissä oleskelua
on syytä välttää. Asiointiapua kannattaa pyytää rohkeasti sukulaisilta ja tutuilta. Lisätietoja antavat
kunnalliset vanhuspalveluiden palveluohjaajat. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella
myönnetyt palvelut ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää.

Palveluohjaajien puhelinnumerot (arkisin):

 • Pudasjärvi: 040 701 2230
 • Ii: 050 3950 494
 • Simo: 040 572 7329
 • Utajärvi: 050 917 7346
 • Vaala: 050 448 5541